Svindelpunkter

Konstnär: karin ohlin Kategorier: Permanent konst

Konstnären Karin Ohlins verk Svindelpunkter bildar en enhet med huskroppen. Spegelobjekt med förgyllda ramlister i trä svävar högt upp mellan de olika planen. På plan tre är en grafitteckning av ett moln infällt i väggen. Tre lyktor placerade i olika väderstreck samspelar med den grå betongen, de har skilda format men samma form. Ohlin har hämtat inspiration från ornamentik i äldre byggnader. Detaljer ur vår vardag

Om Svindelpunkter

Förutom spegelobjekten, lyktobjekten och grafitteckningen omfattar Ohlins verk ett 38 meter långt räcke placerat på de olika planen runt husets kärna. I samtliga räcken är metallskivorna perforerade med mycket små hål och monterade i dubbla lager. Det ger ett uttryck av skiftande linjer och diffusa former likt dropparna i ett moln eller färgen i en blyertsteckning. Speglingarna och de olika upplevelserna av rymd skapar ett välbalanserat samspel mellan objekten.

Karin Ohlin arbetar ofta med vardagsföremål i sitt konstnärskap. Konstobjekten står i nära relation till övriga föremål i en byggnad, samtidigt som de påstår något. Är något annat. Undervisningshuset på KTH Campus är en byggnad för lärande och undervisning. Ohlins verk ger besökaren en möjlighet till att på nytt upptäcka det som vi omger oss med i vardagen. Känslan för materialet och vad det kan lära oss är starkt närvarande. Likt arkitekternas val av att använda tegel från olika tidsepoker i fasaden. Olika lager av kunskap korsar varandra.

Med sin starka integritet bidrar Ohlins verk som helhet till en stark närvarokänsla samtidigt som den konstnärliga gestaltningen ger husets brukare en periskopisk upplevelse av att kunna kika runt hörnet. Den konstnärliga gestaltningen tillför på så sätt något som går bortom det mätbara och visar på andra dimensioner.

Totalt ingår 9 objekt i verket Svindelpunkter. De är placerade på olika platser i byggnaden, från nedre och upp till översta plan.