Bild på musiker i ett mörkt rum

Aether

Aether av Maria W Horn är ett audiovisuellt verk – en komposition för ljus, brasstrio och syntes. Verket har utvecklats unikt för Statens konstråds nya publika hemvist i byggnaden Kasern II på Skeppsholmen i Stockholm.

Verket består av två delar, installation och framförande, och utgår från platsens historia och Pär Bromans Eter – ett verk från 1992 som finns i portalen vid byggnadens entré.

Eter var det femte elementet i antikens och medeltidens naturfilosofi. Utöver de fyra jordiska elementen jord, vatten, luft och eld, fanns etern som en andlig axel som band ihop allt annat i universum. En ande och en energi. Svårfångad och mystisk. Senare sågs eter som ett ljusbärande medium och som ett vakuum, det som finns mellan tingen och elementen. Maria W Horn har i Aether inspirerats av mystiken kring vad eter är och dess tänkta funktion som bärare av det osynliga och tomrummet efter det som lämnats kvar. Framviskade berättelser, undflyende spår och skuggor som bär på platsens historia har bidragit till skapandet av verket.

Kasern II, byggnaden Statens konstråd har sina lokaler i, var länge en kasern för båtsmännen som verkade på Skeppsholmen. Fortfarande finns kakelplattor från den tiden kvar på väggarna och vi kan se spår av männen i de krokar som användes för att fästa upp deras hängmattor. I Aether ger Maria W Horn röst åt husets historia.

Det audiovisuella stycket framförs på Statens konstråd vid ett antal tillfällen ihop med en noterad komposition för brasstrio, vars klanger kompletterar och utökar de elektroniska och tillsammans tar oss med på en resa bortom tid och rum.

Maria W Horn har tidigare gjort ett platsspecifikt verk för Statens konstråd i Luleå på det gamla fängelset Vita duvan och är intresserad av hur man kan fånga ett rums specifika karaktär med hjälp av ljud.

Utdrag ur Maria W Horns Aether, uppförd 2023 på Statens konstråd

Om konstnären

Maria W Horn är utbildad tonsättare i elektroakustisk komposition som de senaste åren utökat akustiska instrument med elektroniska hjälpmedel.

Musiker: Ivo Nilsson, Tobias Wiklund, Sami Al Fakir och Emil Strandberg

Applikation för ljusstyrning: David Granström.

Maria W Horns audiovisuella verk genomfördes på Statens konstråd under 10 dagar i februari 2023.