Ljuslinje för Tyrolen

Konstnär: aleksandra stratimirovic Kategorier: Permanent konst Ort:

Aleksandra Stratimirovics 45 meter långa ljuskonstverk Ljuslinje för Tyrolen i Tynnered, Göteborg, tar ett fast grepp runt den rödteglade Tynneredsskolans slätmurade fasad.

Om Ljuslinje för Tyrolen

Synlig från nästan hela bostadsområdet är det en regnbågsfärgad fyrbåk för fritidsgården Tyrolens verksamhet i lokalerna, men stark inriktning på kultur. Här får 10–16-åringar uttrycka och visa sig genom dans, musik, bild och poesi. Arbetet syftar aktivt till att stärka och möjliggöra barns rätt till olika uttrycksformer, för att stärka deras självkänsla och tro på sig själva. Färg var viktigt för ungdomarna, men också för konstnären som med sitt verk har velat återspegla ungdomarnas aktiviteter, kreativitet och gemenskap.

Konstnärens arbete föregicks av en lång process där samverkansparterna i projektet försökte hitta varandra. Det stod tidigt klart att det för ungdomarna var centralt med ljus, ett material som Aleksandra Stratimirovic har lång konstnärlig erfarenhet av att gestalta. När hon kopplades in i arbetet, tog hon avstamp direkt i ungdomarnas analys av områdets behov. Som plats för det verket valdes fritidsgårdens helt obelysta och därmed otrygga entréområde. Stadsdelen hade skrivit en mycket engagerad ansökan som med Konst händer ville tillvarata ungdomarnas engagemang i demokrati- och rättvisefrågor. Men de unga var inte intresserade av kommunens initiativ. De upplevde sig svikna av kommunen. Under flera år hade de engagerat sig i området, ett av Sveriges ”särskilt utsatta”, varnat för den ökande droghandeln, påtalat den trasiga belysningen, gjort egna trygghetsvandringar och markerat områden som de ansåg behövde förbättras. Nu hade politikerna dessutom tagit beslut om att skolan skulle läggas ned.

Under en rad workshoppar, som ungdomarna arrangerade och var värdar för, genomfördes experiment – om hur olika färg- och ljuseffekter kan skapas, vad olika färgtemperaturer är, skillnader mellan naturligt och artificiellt ljus och dess påverkan på färg – som fungerade vägledande för verket. Parallellt började saker hända också utanför konstprocessen. Fastighetsägaren GöteborgsLokaler blev alltmer engagerad och såg till att ungdomarna fick material för att både ytskiktsrenovera sin slitna lokal och rusta upp innergården. Nya möbler tillkom genom sponsring. Ungdomarna kontaktades av staden med en förfrågan om direkt medverkan i ett förestående trygghetsarbete med stråkbildningarna och en park i området inom ramen för Trygg Vacker Stad. Ungdomarna ville ta med ”sin” konstnär i arbetet. Staden valde att kraftsamla och uppdrog till konstnären att medverka vid gestaltningen av
den 500 meter långa vägen mellan fritidsgården och närmaste spårvagnshållplats.

Metoden, att koppla konstprojektet till ungas verklighet och erfarenheter på den specifika platsen, skapade en aktualitet som stärkte både konsten och de ungas intresse och engagemang. Den gjorde det möjligt att undersöka format, processer och resultat, där ungdomar initierar och driver projekt i gemensamma rum. Inte bara för dem som redan är engagerade utan för en större grupp som påverkas.

En del av Konst händer

Konst händer var en regeringssatsning på konst i miljonprogrammet som pågick under tre år, 2016–2018 inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum. Statens konstråds uppdrag var att producera exempel på vad offentlig konst kan vara, utveckla metoder för invånarinflytande och att sprida kunskap om satsningens resultat.