Låt höra, låt se

Låt höra, låt se av Sara Wallgren är en skulptural gestaltning för Eskilstuna nya tingsrätt, som konceptuellt och rumsligt binder ihop tingsrättens dagliga verksamhet och lokaler med byggnadens historia som myntverk.

Metallådra med form av ljudvågor – ett eko av röster

En metallådra rör sig genom byggnaden. För det mesta är den osynlig, inbäddad i väggar, tak eller golv, men på valda punkter tittar ådran fram ur arkitekturen och blir synlig. Metallådran representerar byggnadens historia som myntverk där metall tog formen av mynt av olika slag och karaktär. Den moderna samtida verksamheten i byggnaden representeras av att metallådran tar formen av ljudvågor med ett eko av röster och ord som yttras i byggnaden idag. Inspelade ljud har omvandlats till ett spektrogram som tjänar som förlaga för ådrans utformning. I ljusgården tar metallådran form av en kon som talar om rätten att bli såväl hörd som sedd.

Titeln Låt höra, låt se hänvisar till platsens nutida funktion, en tingsrätt där människors berättelser och erfarenheter, oavsett vilken ingång man tar till byggnaden eller rättssalen, måste höras, och övervägas.

Konstnären Sara Wallgren om Låt höra, låt se

”Att göra en gestaltning som kan fungera för flera och [för människor] som befinner sig i olika känslotillstånd när de vistas i tingsrättens lokaler. Vittnen/Åtalade/Personal/Besökare/. Att gestaltningen har både en liten och en stor skala för att både vara synlig men samtidigt kunna skapa en känsla av intimitet. Att gestaltningen ska vara både lättillgänglig, men samtidigt vara någonting att klura på”.

Om Sara Wallgren

Sara Wallgren är född i Örebro 1981. Hon bor och arbetar i Södra Karstorp och Berlin. Hon är utbildad vid Malmö Konsthögskola 2005–2010 och har haft separatutställningar i bland annat Helsingfors, Malmö och Stockholm. Hon arbetar ofta med ljud eller fenomen som förvandlas till nya former eller teckningar. Wallgrens konstnärskap präglas av ett utforskande som tar sin utgångspunkt i såväl situationers som materialens inneboende begränsningar och möjligheter.

MER AV SARA WALLGREN

Eskilstuna tingsrätt i det tidigare Myntverkets lokaler

Eskilstuna nya tingsrätt har införlivats i det tidigare Myntverkets lokaler, som byggts om och anpassats för den nya verksamheten. Den nya moderna tingsrätten på cirka 3 000 kvadratmeter innehåller fem förhandlingssalar och ett 50-tal arbetsplatser. En central del av den nya tingsrätten består av en tillbyggnad dit också huvudentrén är förlagd. Eskilstuna tingsrätt är en mellanstor allmän domstol som handlägger brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, till exempel familjemål, men hanterar även andra ärenden som adoptioner och konkurser.

Hitta till konstverket

Västermarksgatan 18, Eskilstuna, Sverige