Husfasad med målat motiv.

Gärdeåsens sju underverk

Väggmålningarna Gärdeåsens sju underverk är resultatet av serietecknaren Kalle Landegrens arbete tillsammans med Internationella kvinnoföreningen i Ljusdal. Landegrens bilder baseras på samtal om vad ett mirakel är eller kan vara. Konstprojektet är en del av regeringssatsningen Konst händer (2016–2018).

Den Internationella kvinnoföreningen på Gärdeåsen i Ljusdal har samarbetat med serietecknaren Kalle Landegren och ställt frågan ”Vad är ett mirakel?”. Resultatet är sju väggmålningar på bostadshusens fasader i verket Gärdeåsens sju underverk. Motiven finns nu på sju av bostadshusens fasader på Gärdeåsen och i en målarbok som delas ut till barn i området. Temat “mirakel” valdes för att Santiago Mostyns konstverk Mirakel, en åtta meter hög ljusinstallation, var installerad på Gärdeåsen under en månad i slutet av 2016. Förhoppningen är att konstverket ska installeras permanent.

Projektet med Gärdeåsens sju underverk inleddes med att frågan vad ett mirakel kan vara ställdes till förbipasserande på Gärdeåsen.
– Svaren var ofta kortfattade, men ändå tydliga. Det kunde vara en önskan om att få permanent uppehållstillstånd, att få återse sina kära, att känna trygghet – men också att få skapa ett meningsfullt och spännande liv. När Kalle Landegren valdes av Internationella kvinnoföreningen i Ljusdal kom kvinnornas berättelser att än mer visa på miraklet mitt ibland oss. Händelserna är oväntade och ibland övernaturliga, men inte overkliga, säger Inger Höjer Aspemyr, projektansvarig på Statens konstråd.

Se filmen om Kalle Landegrens arbete med projektet här

Kvinnoföreningens mirakel blir konst i serieform

Vad kan ett mirakel vara? Serietecknaren Kalle Landegren intervjuade medlemmar i Internationella kvinnoföreningen i Ljusdal. Deras svar blev grunden till verket Gärdeåsens sju underverk som nu finns på plats i Gärdeåsen i Ljusdal.

Mirakel i Gärdeåsen

I slutet av 2016 visade Statens konstråd på önskan av civilsamhället konstnären Santiago Mostyns konstverk Mirakel  i Gärdeåsen. En av de första reaktionerna från civilsamhället när verket kom på tal var tankar som vem behöver ett mirakel? Ett svar som kom spontant var – alla.

Film från Gärdeåsen

Om platsen Gärdeåsen

Bostadsområdet Gärdeåsen ligger ett stenkast från Ljusdals centrum. I dag är flera föreningar verksamma i befintliga gemensamhetslokaler. Men både boende och verksamma i området önskar fler mötesplatser i utemiljön. Flera vill hitta sammanhang där det går att mötas flera generationer, och alla etniska grupper tillsammans. Och samtidigt göra Gärdesåsen till ett besöksmål för fler.

Det var i slutet på 1960-talet som flerfamiljshusen i tre plan byggdes i Gärdeåsen. Kommunen driver ett flertal verksamheter i området, bland annat ett hem för ensamkommande flyktingbarn, äldreboende och ett antal skolor. Gröna ytor och mindre skogspartier präglar ytorna mellan husen.

Om konstnärerna

Om Kalle Landegren

Kalle Landegren (f.1987) är en serieskapare och illustratör från Uppsala där han också är baserad. Landegren verkar i en serietecknartradition och använder ett brett spektrum av referenser till populärkultur och konsthistoria i sin bildvärld. Han har publicerats i bland annat Galago och Rocky.

Om Santiago Mostyn

Santiago Mostyn (f. 1981) är bosatt i Stockholm. Konstnärskapet utgår från politiska aspekter av personliga erfarenheter. I tryck, video, texter och performance undersöker han positionen som outsider för att resa frågor om kulturell tillhörighet och ifrågasätta sociala normer. Mostyns verk har visats bland annat på Kunst-Werke, Berlin, Moderna Museet, Stockholm, Malmö Konsthall, Malmö, Mass MoCA, North Adams och Kunsthall Stavanger.

Fem frågor till Kalle Landegren

Kalle Landegren har jobbat tillsammans med Internationella kvinnoföreningen i Ljusdal kring en gestaltning i bostadsområdet Gärdeåsen. Verket Sju underverk Gärdeåsen har nu uppförts på fasader i området.

Berätta om verket!
– Verket heter Sju underverk Gärdeåsen. Det är en serie om sju väggmålningar i bostadsområdet, där varje motiv utgår från boende i området. Konstverken är tolkningar av deras tankar om vad ett mirakel är eller kan vara.

Hur föddes idén?
– Internationella kvinnoföreningen som jag har samarbetat med ville ha bort den anonymitet som gårdarna har i området – alla ser likadana ut. De ville ha färg i tillvaron. Deras ambition redan innan jag kom in i bilden var också att jobba kring temat mirakel. När jag träffade dem och påbörjade mitt intervjuarbete insåg jag varför. Deras berättelser är starka. Och där sätter mitt idéarbete igång. Redan på tågfärden hem efter första mötet gick hjärnan på högvarv.

Hur har ni arbetat?
– Jag har varit på plats i Gärdeåsen några gånger, gjort intervjuer och blivit bekant med kvinnoföreningen och människor i bostadsområdet. Sedan har jag suttit hemma och jobbat med berättelserna, gjort skisser och återvänt till Ljusdal igen för att se att kvinnoföreningen tycker att jag är på rätt spår. Det har funkat väldigt fint att jobba tillsammans. Trots att kvinnorna haft mycket att säga till om har de låtit mig vara fri att uttrycka saker på mitt sätt, göra min egen konstnärliga tolkning.

Vilka var de största utmaningarna?
– En liten utmaning var att inte hamna i klyschiga illustrationer av krig och fred med regnbågar och människor som håller varandra i händerna. Jag har även känt en viss press att göra berättelserna rättvisa. Risken då är att mina översättningar av intervjuerna mer blir till illustrationer än konstverk. Det har varit utmanande, men vi har lyckats bra. Det har underlättat med stödet från Statens konstråd som månat om min konstnärliga frihet.

Ditt tips till andra som vill göra liknande projekt?
– Ett tips är att göra ett bra förarbete. Se till att prata med alla. Ha bra intervjuer att utgå ifrån. Sedan tror jag att många begränsar sig för tidigt i processen. Arbeta istället som du själv vill, haka på olika tankespår som dyker upp och följd dina impulser. Gallra sedan sent i processen.

Intervju: Elias Arvidsson

Röster från civilsamhället: Sawsan Ghzal, Internationella kvinnoföreningen Ljusdal

Sawsan Ghzal är med i Internationella kvinnoföreningen Ljusdal och bor i Gärdeåsen. Vi ställde några frågor till henne om arbetet med Sju underverk Gärdeåsen:

Vad handlar konstprojektet om?
– Det handlar om att utveckla Gärdeåsen för de boende genom deras syn på vad ett mirakel är eller kan vara. Människor tänker olika. Vad är ett mirakel för dig? För mig är det att jag kan bo med min familj i en liten stad i Sverige. För andra är det att Ljusdal har kunnat samla så många olika nationaliteter. Berättelserna kommer fram och blir en del av konsten.

Varför är det viktigt med ett konstprojekt i Gärdeåsen?
– Jag tycker att det viktigaste är att utveckla området, så att det blir säkrare, bättre och mer bekvämt för dem som bor här.
Det här projektet kan bidra till integration. En del av de som flytt från andra länder möter ett nytt samhälle som är helt annorlunda. Det kan vara svårt. Om konsten i området handlar om deras berättelser så kan det kännas bättre för dem. Och de som kommer till Gärdeåsen kan lättare förstå de som bor där.

Hur har projektet gått, tycker du?
– Jag tycker att projektet har fungerat bra. Ett mirakel är någonting som alla kan beskriva och berätta om. Vi har jobbat tillsammans med serietecknaren Kalle Landegren som har tolkat våra berättelser till bilder i Gärdeåsen. Skisserna är helt underbara. Vi blev chockade över hur precist de uttryckte våra känslor.

Har det påverkat jämlikhetssituationen i området?
– När konstnären Kalle Landegren träffar folket och frågar vad de vill så bidrar det till en ökad jämlikhet för alla som bor här. Det är deras rätt att bestämma och påverka vad som görs i det området.

Behövs det här samarbetet med Statens konstråd?
– Det finns ingen konst på Gärdeåsen. Ingenting. Med Statens konstråd kan vi få mer konst och vi visa att det kan vara en viktig del i folks liv.

Vad kommer det att tillföra området?
– Om det finns något speciellt här i Ljusdal är det bra för oss alla. Människor kanske kommer hit från en annan kommun för att titta och se hur vi har jobbat med konst. Det är bara de som bor på Gärdeåsen som tillbringar tid där, den som inte bor där tar sig inte dit. Det kommer nog att förändras med den nya konsten, och det är positivt.

Text: Elias Arvidsson

Projektgrupp

Sökande

Ljusdals kommun
Vänskaps och integrationsföreningen
Ljusdals internationella kvinnoförening
Ljusdalshem
Trygghetsboendet Gärdeåsen

Konst händer

GÄRDEÅSEN ÄR EN DEL AV REGERINGSSATSNINGEN KONST HÄNDER
Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.