Husfasad med målat motiv.

Underverk blir väggmålningar i Gärdeåsen

Kalle Landegren har jobbat tillsammans med Internationella kvinnoföreningen i Ljusdal kring en gestaltning i bostadsområdet Gärdeåsen. Sju underverk Gärdeåsen ska nu uppföras på fasader i området.

Berätta om verket!

– Verket heter Sju underverk Gärdeåsen. Det är en serie om sju väggmålningar i bostadsområdet, där varje motiv utgår från boende i området. Konstverken är tolkningar av deras tankar om vad ett mirakel är eller kan vara.

Hur föddes idén?

– Internationella kvinnoföreningen som jag har samarbetat med ville ha bort den anonymitet som gårdarna har i området – alla ser likadana ut. De ville ha färg i tillvaron. Deras ambition redan innan jag kom in i bilden var också att jobba kring temat mirakel. När jag träffade dem och påbörjade mitt intervjuarbete insåg jag varför. Deras berättelser är starka. Och där sätter mitt idéarbete igång. Redan på tågfärden hem efter första mötet gick hjärnan på högvarv.

Hur har ni arbetat?

– Jag har varit på plats i Gärdeåsen några gånger, gjort intervjuer och blivit bekant med kvinnoföreningen och människor i bostadsområdet. Sedan har jag suttit hemma och jobbat med berättelserna, gjort skisser och återvänt till Ljusdal igen för att se att kvinnoföreningen tycker att jag är på rätt spår. Det har funkat väldigt fint att jobba tillsammans. Trots att kvinnorna haft mycket att säga till om har de låtit mig vara fri att uttrycka saker på mitt sätt, göra min egen konstnärliga tolkning.

Vilka var de största utmaningarna?

– En liten utmaning var att inte hamna i klyschiga illustrationer av krig och fred med regnbågar och människor som håller varandra i händerna. Jag har även känt en viss press att göra berättelserna rättvisa. Risken då är att mina översättningar av intervjuerna mer blir till illustrationer än konstverk. Det har varit utmanande, men vi har lyckats bra. Det har underlättat med stödet från Statens konstråd som månat om min konstnärliga frihet.

Ditt tips till andra som vill göra liknande projekt?

– Ett tips är att göra ett bra förarbete. Se till att prata med alla. Ha bra intervjuer att utgå ifrån. Sedan tror jag att många begränsar sig för tidigt i processen. Arbeta istället som du själv vill, haka på olika tankespår som dyker upp och följd dina impulser. Gallra sedan sent i processen.

GÄRDEÅSEN ÄR EN DEL AV REGERINGSSATSNINGEN KONST HÄNDER

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.