Vájaldibme – Vandring

Konstnär: katarina pirak sikku Kategorier: Permanent konst Ort:

Vertikalt strävande pålar. En lång och gäckande horisont. Mytiska och taktila fotspår. Katarina Pirak Sikkus tredelade Vájaldibme – Vandring bjuder in till en vandring genom historiens många lager.

Om Vájaldibme – Vandring

Minnet är centralt i Katarina Pirak Sikkus mångbottnade konstnärskap. Historiens kollektiva minne, inklusive det som förtigits och förträngts. Individens personliga minnesbilder. Naturens självklara sätt att bära med sig det som skett i årsringar och knappt märkbara spår. Allt finns med i det tredelade verket Vájaldibme – vandring, som också gör det samiska urfolket synligt på campus Mittuniversitetet Östersund.

Skogen av skulpturala och vertikalt strävande stockar, Máttarmuora, är en åminnelse av skog och samiskt konsthantverk. Men de graverade stammarna bär också personliga minnen av snideri som ett naturligt sätt att fördriva tiden och fylla vardagen med kreativitet.
De segvuxna furorna har dessutom sin egen historia och har blivit konstnärsmaterial efter att rötterna brunnit upp i en skogsbrand.

Den långsträckta teckningen, Almerabda, ger en autentisk bild av den vandrandes förnimmelse av en mäktig horisont. Men bär samtidigt något gåtfullt som värjer sig från säker tolkning. Precis som de fotspår i tenn, Mijá luotta, som är infällda i golvet. Här finns självklara referenser till samisk mytologi, men också ett bokstavligt möte mellan de fötter som går över korridorsgolvet och de bara fotsulorna.