Stor målning i rosa toner placerad i ett rum med mycket volym.

Kosmos och Vanitas i samvetets ljus 

I den nya byggnaden Forum Medicum vid Lunds universitet har Ylva Snöfrid utfört den konstnärliga gestaltningen Kosmos och Vanitas i samvetets ljus. Konstverket lyfter fram de humanistiska aspekterna inom utbildning och forskning om vård, hälsa och medicin och sätter verksamheten som bedrivs i Forum Medicum i ett större perspektiv.

Gestaltningen Kosmos och Vanitas i samvetets ljus består av tre mycket stora oljemålningar, 691 x 600 cm, som tillsammans berättar om människans livscykel. Två av målningarna är placerade på väggarna runt torget innanför entrén på Forum Medicum, en målning är placerad i den intilliggande restaurangen.

Delar av verket har målats inför publik på Kunsthal Charlottenborg och verket slutfördes under våren 2023 på Statens konstråd, även då delvis inför publik.

Ritualen - Cosmos and Vanitas in the Light of Conscience av Ylva Snöfrid Foto: Ricard Estay

Samarbete mellan Statens konstråd och Akademiska Hus

Satsningen på den konstnärliga gestaltningen i Forum Medicum sker genom ett fördjupat samarbete mellan Statens konstråd och Akademiska Hus som ska leda till att konsten tar plats i utvecklingen av attraktiva campusområden på ett nytt sätt.

Curator Björn Norberg om verket

Verket Kosmos och Vanitas i samvetets ljus består av tre stora oljemålningar som var och en representerar ett stadium i en människas liv: födelsen, livet och döden. De målades för Forum Medicum som invigdes 2023 som ett nytt medicinskt- och hälsovetenskapligt centrum vid Lunds universitet. Byggnaden samlar den medicinska fakultetens verksamheter och angränsar till Biomedicinsk centrum, BMC. När byggnaden planerades lyftes begreppet ”medicinsk humaniora” fram för att påminna om att människan ska vara i fokus för all verksamhet.

Ylva Snöfrid utgick från sig själv och den enskilda människan i sin gestaltning. Hon placerade sig själv och sin individ i ett oändligt universum med olika föremål placerade i en spiralform. Delar av målningarna utfördes som en performance inför publik, dels på Charlottenborg i Köpenhamn, dels i Statens konstråds lokaler i Stockholm. Målningarna är, förutom av tusentals stjärnor, fulla av detaljer som knyter an till konstnärens liv och till händelser som inträffade under det att hon arbetade med målningarna. Det är avbildade föremål som representerar liv, vila och arbete men också sådant som representerar vardagens aktiviteter, individens möten med läkekonst och sjukvård och en individs existentiella grubblerier.

Tillsammans bildar de tre målningarna en livscykel som placerats nära entrén och det stora torg som finns innanför entrédörrarna till Forum Medicum. Här möts dagligen de som arbetar, studerar här och den allmänhet som kommer hit. Byggnaden har ritats av Henning Larsen Architects. Utanför byggnaden återskapades i samband med den nya byggnaden Arne Jones skulptur Vertikal komposition, som fram till att den förstördes i en storm 2011 stod i närheten. Spiralformerna i Arne Jones skulptur går igen i Ylva Snöfrids målningar och de två konstverken kopplar därmed mot varandra och sätter samman såväl historiska som konsthistoriska perspektiv.

Hör mer om verket i vår audioguide

I Statens konstråds audioguide kan du lyssna på konstens berättelser. Appen släpper in lyssnaren bakom kulisserna och blir en kollektiv förmedlande röst för verken, där curatorer, publik och konstnärer hörs.