Kosmos och Vanitas i samvetets ljus 

I den nya byggnaden Forum Medicum vid Lunds universitet utför Ylva Snöfrid den konstnärliga gestaltningen Kosmos och Vanitas i samvetets ljus. Konstverket lyfter fram de humanistiska aspekterna inom utbildning och forskning om vård, hälsa och medicin och sätter verksamheten som ska bedrivas i Forum Medicum i ett större perspektiv.

Gestaltningen Kosmos och Vanitas i samvetets ljus kommer att bestå av tre mycket stora oljemålningar, 691 x 600 cm, som tillsammans berättar om människans livscykel. Två av målningarna placeras på väggar runt torget innanför entrén på Forum Medicum, en målning placeras i den intilliggande restaurangen.

Delar av verket har målats inför publik på Kunsthal Charlottenborg och verket slutförs under våren 2023 på Statens konstråd, även då delvis inför publik.

Ritualen - Cosmos and Vanitas in the Light of Conscience av Ylva Snöfrid Foto: Ricard Estay

Samarbete mellan Statens konstråd och Akademiska Hus

Satsningen på den konstnärliga gestaltningen i Forum Medicum sker genom ett fördjupat samarbete mellan Statens konstråd och Akademiska Hus som ska leda till att konsten tar plats i utvecklingen av attraktiva campusområden på ett nytt sätt.