Skulptur i metall utanför byggnad

Vertikal komposition

Arne Jones utformade skulpturen Vertikal komposition i samband med att Fysiologiska institutionen i Lund byggdes 1952. Efter att ha påverkats av väder och vind, blivit påkörd av en lastbil och delvis förstörd av en koppartjuv, återskapades verket 2023.

Arne Jones var en av de viktigaste svenska skulptörerna under 1950-, 60- och 70-talen. Han samarbetade med byggnadens arkitekt Klas Anshelm och uppdraget var att skapa en skulptur som förmedlar ”tillförsikt och obändig frihetskänsla”. Det var ett motto som låg i tiden – andra världskriget var över och blickarna riktades mot en bättre, framtida värld. År 2011 skadades skulpturen i en storm och den rekonstruerades därför 2023. Repliken tillverkades av Viggo Wichmann och Marc Rizell i rostfritt stål, ett av de material som Arne Jones i sitt skissarbete nämnde som alternativ till den kopparplåt som ursprungligen användes. Den nya skulpturen står nu utanför universitetsbyggnaden Forum Medicum i Lund och invigdes 1 juni 2023. Konstverket ägs och förvaltas av Akademiska Hus.

Mer läsning om Vertikal komposition