gula blommor som svävar i luften

Graft

Tusentals blommor från ett Roble amarillo-träd fyller luftrummet i den nya universitetsbyggnaden Natrium vid Göteborgs universitet. Blommorna faller från ett träd som inte finns där. Ändå svävar de fritt i luften som i ett fruset ögonblick. Verket heter Graft (ympning) och är skapat av konstnärsduon Allora & Calzadilla.

Roble amarillo-trädet (Tabebuia chrysantha) är en slags ek som är vanligt förekommande i Karibien. I trädgårdsskötsel och växtförädling används begreppet ympning för att beskriva hur olika växtdelar och även olika växtsorter fogas samman i syfte att förnya dem. Konstverkets titel visar hur de karibiska träden ympas in i en för dem ny miljö, den nya Natrium-byggnaden i Göteborg.

Graft adresserar det koloniala arv som präglat Karibien och hur kolonialismen bidragit till de klimatförändringar vi lever med i dag. Med kolonialismen utarmades karibiskt växt-och djurliv på ett systematiskt sätt. I dag anses de karibiska länderna vara extra utsatta för det extremväder vi ser. Trots det är området en av vår planets 36 så kallade hotspots för biologisk mångfald. På en yta som endast utgör 2,4% av jordens totala landyta frodas nästan 60% av vår planets växt-och djurliv.

Allt detta speglas i de gula blommorna som hänger i en närmast onaturlig stillhet i atriet. På naturhistoriska museer används ofta artificiell växtlighet för att representera en specifik regions flora. Blommorna från Roble amarillo-trädet skulle kunna vara placerade på ett sådant museum. Konstverket skapar en magisk visuell effekt i hjärtat av den nya universitetsbyggnaden i Göteborg och bjuder in oss till att uppleva naturens skönhet.

I byggnaden bedrivs naturvetenskaplig forskning, vilket speglas tematiskt i Graft som väver samman globala frågor om klimatförändringar och biologisk mångfald. Verket påminner oss om vikten av att ta ställning till de klimatrelaterade utmaningar vi har framför oss i dag.

Graft invigdes hösten 2023.

Konstnärsbiografi Allora & Calzadilla

Jennifer Allora (f. 1974) och Guillermo Calzadilla (f. 1971) bor och arbetar i San Juan, Puerto Rico. Duon har samarbetat sedan 1995 och ställt ut över hela världen, både i solo- och grupputställningar på platser som Tate Modern, London, MAXXI, Rome, Guggenheim Bilbao, MoMA, New York, och Stedelijk Museum Amsterdam. De representerade USA vid den 54:e Venedigbiennalen.