Barn som gungar.

Vril Båt Sten/Fijfere Vanás Geađgi

En stor gråsten, en björkvril och en gammal träbåt som kan tala samiska har tagit plats på Giella förskola i Jokkmokk. Konstnärerna Anders Rimpi och Joar Nango har skapat rum där samiska språk, kultur och traditioner ska stimulera barnens fantasi och stödja deras språkutveckling.

Om Vril Båt Sten

Joar Nango och Anders Rimpi arbetar med att balansera praktiska behov i vardagen med gestaltningen av rummet. I verket Fijfere Vanás Geađgi/Vril Båt Sten har de byggt en njalla – en stolpbod – använder båten och stenen, väver samman det praktiska med det visuella, med ljudinspelningar och olika dofter. Ljuden i Fijfere Vanás Geađgi (översatt till svenska: Vril Båt Sten) leder oss till mötespunkten mellan fysiska och själsliga rum. I centrum står det samiska lärandet som baseras på praktik, och genom praktiken förmedlas även teoridelen till barnen.

Film om processen kring verket Viril Båt Sten av Joar Nango och Anders Rimpi Foto: Ricard Estay

Curatorstext av Åsa Bergdahl

En stor gråsten, en björkvril och en gammal träbåt som berättar har tagit plats på Giella förskola i Jokkmokk. Konstnärerna Anders Rimpi och Joar Nango har skapat ett verk där samiska språk, kultur och traditioner ska stimulera barnens fantasi och stödja deras språkutveckling. Ljuden i Fijfere Vanás Geađgi (översatt till svenska: Vril Båt Sten) leder oss till mötespunkten mellan fysiska och själsliga rum. I det sammanhanget kan redskap bli en avgörande del av livet. Redskap kan vara rummet. Redskapen inom samisk tradition följer med och tas omhand. De tillverkas och förfinas för sitt ändamål. Vissa har försvunnit i historien, andra finns kvar. En röd tråd i förhållningssättet är att reda sig – bierggit – att ta tillvara och att omskapa. Redskapen är på så vis lika mycket nytta, hemma och rum som faktiska rum. Joar Nango och Anders Rimpi arbetar med att balansera praktiska behov i vardagen med gestaltningen av rummet. De bygger en njalla – en stolpbod – använder båten och stenen, väver samman det praktiska med det visuella, med ljudinspelningar och olika dofter.

OM GIELLA FÖRSKOLA: Våren 2018 flyttade en växande skara på 50 barn in på den nybyggda Giella förskola i Jokkmokk efter att man vuxit ur de gamla lokalerna. På Giella förskola arbetar man aktivt med att lyfta fram det samiska livet och språket och att ge barnen en tydlig identitet. Språken som talas är syd-, lule- och nordsamiska och barnen delas in efter språk istället för efter ålder. Språket är en viktig del av förskolans pedagogiska bas.

Om Joar Nango och Anders Rimpi

Joar Nango är samisk konstnär och arkitekt med examen från NTNU i Norge. Han är en av grundarna av kollektivet FFB som arbetar med tillfällig arkitektur i stadsmiljöer. Nangos verk utforskar gränsen mellan arkitektur, design och bildkonst. Han tar upp frågor om inhemsk identitet, bland annat genom att undersöka de motsägelser som finns i modern arkitektur. I Sápmi har han genomfört detaljerade studier av samisk arkitektur. Joar Nango har under åren visat sina verk separat samt i samlingsutställningar i Europa, USA och Kanada.

Anders Rimpi är samisk ljudkonstnär, kompositör, sångare och modersmålslärare i lulesamiska. Som kompositör arbetar han med flertalet scener i Sápmi och Sverige, bland andra Giron Sámi teáhter, Norrlandsoperan, Hålogaland Teater (Tromsö), Regionteater väst, och flera scener i Göteborgsområdet. Förutom egna konstverk skapar han ljud-/musikverk till dans, konst, film och teater.

Hör mer om verket i vår audioguide

I Statens konstråds audioguide kan du lyssna på konstens berättelser. Appen släpper in lyssnaren bakom kulisserna och blir en kollektiv förmedlande röst för verken, där curatorer, publik och konstnärer hörs.

Hitta till konstverket

Giella förskola i Jokkmokk