Vril Båt Sten/Fijfere Vanás Geađgi

Konstnär: joar nango, anders rimpi Kategorier: Permanent konst

En stor gråsten, en björkvril och en gammal träbåt som kan tala samiska har tagit plats på Giella förskola i Jokkmokk. Konstnärerna Anders Rimpi och Joar Nango har skapat rum där samiska språk, kultur och traditioner ska stimulera barnens fantasi och stödja deras språkutveckling.

Joar Nango och Anders Rimpi arbetar med att balansera praktiska behov i vardagen med gestaltningen av rummet. I verket Fijfere Vanás Geađgi/Vril Båt Sten har de byggt en njalla – en stolpbod – använder båten och stenen, väver samman det praktiska med det visuella, med ljudinspelningar och olika dofter. Ljuden i Fijfere Vanás Geađgi (översatt till svenska: Vril Båt Sten) leder oss till mötespunkten mellan fysiska och själsliga rum. I centrum står det samiska lärandet som baseras på praktik, och genom praktiken förmedlas även teoridelen till barnen.