Biologiska pigment – svampmycel, alger, växter och bakterier

Sommaren 2021 undersökte konstnär Amanda Selinder svampar, alger, bakterier och växter i Blåsenhusområdet i Uppsala. Med hjälp av dem har hon skapat sex stora textila konstverk i området som ställdes ut i området hösten 2021.

Sommaren och hösten 2021 skapade Amanda Selinder en tillfällig konstnärlig gestaltning i Blåsenhusområdet i Uppsala. I området bakom Campus 1477 och i anslutning till universitetsbyggnaden Blåsenhus har Akademiska Hus och Uppsala universitet arbetat med ett utvecklingsprojekt för att stödja den biologiska mångfalden i området. Floran och faunan har undersökts och man har utfört planteringar och byggt insekts- och igelkottshotell och placerat ut fågelholkar och trädstammar. Veden från de döda träden kommer ge både insekter och svampar näring. Amanda Selinders tillfälliga konstnärliga gestaltningen är en förlängning av det arbetet.

Amanda Selinder undersökte under sommaren svampar, alger, bakterier och växter som hon hittade i parken och använde dem för att färga textilier. Hon använde traditionella växtfärgningsmetoder som kokning och solfärgning. Dessutom har hon extraherat pigment från bakterier och svampar i laboratoriemiljö i det intilliggande Evolutionsbiologiskt centrum, EBC. Textilierna blev sex stora konstverk som placerades på gräs och vatten i Blåsenhusområdet under hösten 2021.

Blåsenhusområdet ligger nära Uppsala slott, Botaniska trädgården och andra miljöer med stark koppling till Uppsalas historia och universitetet och forskning där. Amanda Selinders arbete följer en lång tradition av växtfärgning och söker sig samtidigt mot ett forskningsfält där det ständigt görs nya upptäckter. Kunskapen om mikroorganismer och svampar och deras betydelse för miljö och biologisk mångfald är fortfarande relativt okänd.

Samarbete mellan Statens konstråd, Akademiska Hus och Uppsala universitet

Satsningen på den konstnärliga gestaltningen i Blåsenhusområdet sker genom ett fördjupat samarbete mellan Statens konstråd och Akademiska Hus, som ska leda till att konsten tar plats i utvecklingen av attraktiva campusområden på ett nytt sätt. I projektet ingår även ett samarbete med Uppsala universitet.

Konstnärsbio

Amanda Selinder är en textilkonstnär utbildad vid Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg samt School of Visual Arts i New York. Hon är född i Tranås, och idag bosatt och verksam i Uppsala