Ett träd står omgärdat av fyra glasskivor på en gräsmatta.

A Tree Reflected (Malus sylvestris)

En sju meter hög spegelkonstruktion omringar ett träd. Med tiden kommer vildapeln att växa sig stor och grenarna slingra sig utmed glaset och småningom växa samman med det strikta ramverket.

Om A Tree reflected

Konstverket står bland högresta ekar vid Botaniska institutionen i universitetsområdet Frescati på Djurgården i Stockholm. I de närliggande byggnaderna studeras botaniken, läran om växtriket, ett arbete som reflekteras i Henrik Håkanssons mångbottnade verk A Tree Reflected (Malus sylvestri).

Den höga glaskonstruktionen omringar vildapelns stam och skjuter ut år fyra håll. Glaset är laminerat så att det är delvis genomskinligt och delvis speglande. Det förändras beroende av var betraktaren befinner sig och vid vilken tidpunkt. Dagsljusets förändring, väderförhållanden och årstidernas gula löv eller äppelblom kommer att framträda i olika lager genom glasets speglingar. Med tiden kommer trädet att växa samman med väggarna.
Det är ett gigantiskt verk på sju gånger sju meter som skapar ett intressant samspel med den omgivande parken och dess stora ekar. Konstverket visar även omsorg om djurlivet, tunna vågräta linjer längs med glaset för att skydda småfåglarna under deras vilda flygfärder.

Curatorstext av Peter Hagdahl

Observationer i naturen, studier av växter och djur är aldrig enkla. Ett sökande måste ha en riktning, kunna fylla i de kunskapsluckor som finns och passa in i ett vetenskapligt system i tid och rum. Det finns många dimensioner av en betraktelse, vare sig den är gjord av en fältbiolog eller en konstnär.
Henrik Håkanssons verk A Tree Reflected (Malus sylvestri) är ett visuellt system som för tankarna till studiet av växter och djur. Placerad i närhet till de botaniska institutionerna för konstverket ett samtal om hur vi betraktar, studerar och förstår naturen. De gigantiska glasväggarna placerade runt vildapelns stam i fyra riktningar blir botanikens visuella instrument, det skärmar av och reflekterar, samtidigt som det är transparent och visar vad som finns på andra sidan. Skikt av verkligheten läggs samman och bildar dubbla lager, likt en skenbild eller konstig hallucination om man så vill, som förändras av betraktarens rörelser, position och riktning.

Det är intressant att se hur Henrik Håkansson har använt fotografi i skulptural form. A Tree Reflected (Malus sylvestri) är på många sätt ett verk av bilder, glaset som skapar fotografier i flera dimensioner, sätter betraktaren bakom och framför kameralinsen på samma gång. Det väcker frågan om hur vi hanterar paradoxen i att studera någonting, när vi bara kan se vissa delar från en bestämd position.
Det finns även en stark romantik i konstverkets berättelse. Ett äppleträd står i centrum, frukten som symboliserar människans kunskap, också en levande plats som kommer bli hem för fåglar och insekter. Vildapeln kommer med tiden att växa och ta över stora delar av de hårda glasskivorna, skapa en symbios mellan dem båda, ett möte mellan konst och vetenskap.

Om Henrik Håkansson

Henrik Håkansson f.1968 är en av de internationellt mest framgångsrika och välkända svenska konstnärerna i sin generation. När man ser tillbaka på hans snart tjugoåriga produktion kan man konstatera att han konsekvent arbetar med förhållandet mellan natur och kultur, men också att han varierar sina uttryck genom att använda sig av film, fotografi, ljud och – inte minst – växter och levande djur.

Henrik Håkansson föddes 1968 i Helsingborg. Han bor och arbetar i Sverige och Tyskland. Håkansson examinerades 1991 från Akademin för fotografi och 1993 från avd. skulptur vid Konstfack i Stockholm. Han har medverkat i många internationella grupputställningar, exempelvis Venedigbiennalen (1997, 2003), Berlinbiennalen (2001), São Paulobiennalen (2004) och Yokohamatriennalen (2011). Han har haft separatutställningar i bl.a. Kunsthalle Basel (1999), Wiener Secession (2002), De Appel, Amsterdam (2003), c/o Moderna Museet i Riddarhuset i Stockholm (2003), Dunkers kulturhus i Helsingborg (2004), Palais de Tokyo i Paris (2006) och Museo Tamayo i Mexico City (2008).

Skiss

Här kan du ladda ned skissförslaget till A Tree Reflected (Malus Sylvestri) av Henrik Håkansson som står i campusområdet Frescati på Djurgården. Skissförslaget skickades in 2017 och producerades för invigning 2018.

Hitta till konstverket

Akademiska hus
Berzelius väg 8, Solna, Sverige