A Tree Reflected (Malus sylvestris)

Konstnär: henrik håkansson Kategorier: Permanent konst

En sju meter hög spegelkonstruktion omringar ett träd. Med tiden kommer vildapeln att växa sig stor och grenarna slingra sig utmed glaset och småningom växa samman med det strikta ramverket.

Konstverket står bland högresta ekar vid Botaniska institutionen i universitetsområdet Frescati på Djurgården i Stockholm. I de närliggande byggnaderna studeras botaniken, läran om växtriket, ett arbete som reflekteras i Henrik Håkanssons mångbottnade verk A Tree Reflected (Malus sylvestri).

Den höga glaskonstruktionen omringar vildapelns stam och skjuter ut år fyra håll. Glaset är laminerat så att det är delvis genomskinligt och delvis speglande. Det förändras beroende av var betraktaren befinner sig och vid vilken tidpunkt. Dagsljusets förändring, väderförhållanden och årstidernas gula löv eller äppelblom kommer att framträda i olika lager genom glasets speglingar. Med tiden kommer trädet att växa samman med väggarna.
Det är ett gigantiskt verk på sju gånger sju meter som skapar ett intressant samspel med den omgivande parken och dess stora ekar. Konstverket visar även omsorg om djurlivet, tunna vågräta linjer längs med glaset för att skydda småfåglarna under deras vilda flygfärder.