Verket Brottyta (vit/röd) är format som en stor kvadratisk vägg, mitt på Väpnarplan i Stockholm.

Brottyta (vit/röd)

På Väpnarplan, ett litet torg i centrala Stockholm, har konstnären Anastasia Ax skapat gestaltningen Brottyta (vit/röd). Konstverket är resultatet av en performance där konstnären har bearbetat ett gigantiskt betongblock vilket här skapar en väv av betydelser mellan kropp, materialitet och arbete men som också väcker uppmärksamhet och tankar om våld, destruktion, frigörelse, skapelse och situation.

I verket Brottyta (vit/röd) utvidgar Anastasia Ax begreppet för klassisk skulptur och synliggör en materialitet som är resultat av process eller handling. Verket bär spår av en våldsam behandling där begrepp som ”före” och ”efter” har tagit form på oväntade platser och skapar en laddning som frigör platsens energi.

Anastasia Ax om processen kring verket Brottyta (vit/röd) Foto: Ricard Estay

Om Anastasia Ax

Anastasia Ax, född 1979 är en svensk konstnär boende i Stockholm. Anastasia Ax arbetar tvärvetenskapligt och rör sig mellan skulptur, teckning, fotografi, installation, video, ljud och performance. Hennes installationer och gestaltningar är ofta ett resultat av en fysisk akt, en attack eller en händelse som på olika sätt lämnar skulpturala materiella spår.

Hör mer om verket i vår audioguide

I Statens konstråds audioguide kan du lyssna på konstens berättelser. Appen släpper in lyssnaren bakom kulisserna och blir en kollektiv förmedlande röst för verken, där curatorer, publik och konstnärer hörs.

Hitta till konstverket

Sibyllegatan 2, Stockholm, Sverige