Ett foto på långt hår

The Tangled Web of Belonging av Nina Mangalanayagam

Ett hårsvall, en fågel som speglar sig i vattenytan och en trädstam. Vad ser de när de ser sig själva och vad ser andra? Var hör de hemma?

Nina Mangalanayagams fotografier kommer från projektet The Tangled Web of Belonging där hon reflekterar kring vad som kan hända när personer med rötter från olika kulturer inkluderas i en bild av vithet. Konstnären berättar: ”som en konstnär av blandat arv tar jag upp den konfrontation som uppstår när jag försöker hitta tillhörighet i ett västerländskt samhälle, med min vita mamma. Min hudfärg visar på den mix som skedde, och som har fortsatt sedan kolonialtiden. Det är en påminnelse om att det inte finns något ursprung, ingen säkerhet om tillhörighet att lita på, och att det aldrig har funnits.”

Konstnärsbiografi Nina Mangalanayagam

Nina Mangalanayagam är född 1980, har en MFA från Royal College of Art i London och en konstnärlig doktorsexamen från University of Westminster.