En röntgenbild av en svampinfekterad cikadanymf

Insurgency of Life (X-ray) av Goldin+Senneby

Det har sällan varit mer aktuellt att fråga sig om tillvaron bara är en kamp för överlevnad eller en symbiotisk tidsström där allt sker som det var menat att ske, med ömsom liv, död och förruttnelse i ständiga parallella processer. Konstnärlig forskning ställer hellre frågor än ger raka svar och så arbetar också konstnärsduon Goldin+Senneby. Insurgency of Life (X-ray) av Goldin+Senneby är ett av verken som har köpts in till Coronasamlingen, en satsning som syftar till att stötta det svenska konstlivet under coronakrisen.

Vi vill gärna tro att allt som är naturligt också är gott, men tänk om naturen är naturligt ond? Att försöka applicera någon slags moralisk logik på existensens villkor för att förstå (och kunna överlista) den bättre är vanskligt vare sig det gäller encelliga eller oss flercelliga varelser men Insurgency of Life bjuder in till reflektion över detta.

Insurgency of Life (X-ray) består av en röntgenbild av en svampinfekterad cikadanymf. Svampen som är en del av verket heter Isaria sinclairii och dess liv går ut på att attackera insekter. Den växer och förökar sig i cikadanymfer. Den nykläckta cikadan, nymfen, gräver sig ner i marken när den är ung och oskyddad och suger juice från växter. Svampens sporer fäster på cikadan under marken, tar nymfen i besittning, överväldigar den och skjuter ut sina skott genom dess huvud.

På röntgenbilden syns en död cikadanymf som helt övertagits av svampen. Varför har den unga cikadan inte begåvats med ett immunförsvar som motstår svampens besittning av dess kropp, och varför ger sig inte svampen på äldre cikador som redan fått leva färdigt? I våra moderna narrativ över livets potentiella orättvisor, som skall bekämpas, är immunförsvaret en del av ett medicinskt språkbruk som berättar för oss vilka människans fiender är och hur våra kroppar ska reagera på ett sunt sätt för att kunna bekämpa dem. Goldin+Senneby intresserar sig för språket, hur det kan generera nya verkligheter och påverka vårt sätt att erfara kroppsligheten. Svampen Isaria sinclairii har, i sin tur, i flera århundranden brukats som ett ungdomselixir inom traditionell kinesisk medicin och ingår sedan 1990-talet i det första pillret för behandling av MS. Inget ont som inte för något gott med sig.

Liza Jernberg

Vikarierande samlingsregistrator, Statens konstråd

Konstnärsbiografi Goldin+Senneby

Goldin+Senneby består av stockholmsbaserade konstnärsduon Simon Goldin och Jakob Senneby. Sedan 2004 har de arbetat tillsammans med konceptuella konstprojekt utforskandes samhällsfenomen som finansmarknaden och nu även kroppsliga försvar, auto-immunitet och diskursiva praktiker.