Foto på underställ

HABITUS – gemenskapen komposition av Joanna Lombard

I HABITUS – gemenskapens komposition gestaltas en klädkod som rådde under en specifik period på kollektivet Ljusbacken (där konstnären växte upp) i Delsbo, Hälsingland, och inom andra progressiva grupperingar på 70-talet. Arméns vita bomullskalsonger blev här ett uttryck för grupptillhörighet på ett liknande sätt som när de bars inom den militära gruppgemenskapen.

Verket visar på hur klädskick i olika samhällen och kontexter har brukats som ett maktmedel och för att tydliggöra tillhörighet och förstärka en kollektiv gemenskap. Titeln hänvisar till den franske sociologen Pierre Bourdieus begrepp habitus som beskriver hur vi skapar oss en bild av en annan människa och hur vi ordnar omvärlden i relation till oss själva.

Konstnärsbio Joanna Lombard

Joanna Lombard (f. 1972) är född i Algeriet och bor och verkar i dag i Stockholm. Lombard är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och arbetar med film, foto, installation, text och ljud. Hon arbetar ofta utifrån observationer och iscensättningar av personliga erfarenheter.