En bild på en entréhall framför ett stort hus av sten.

Two Directions

Det byggnadsanknutna konstverket Two Directions för in nya dimensioner och visar på andra perspektiv och förhållningsätt som expanderar och problematiserar vår syn på omvärlden, den nordiska kulturen och det nordiska kulturarvet. Konstverket är gjort av den samiska konstnären Outi Pieski för Nordiska museet i Stockholm.

På natten och under den mörkare årstiden, lyser entrén som en inbjudande ljuskropp.

Som besökare omsluts man av konstverket på bägge sidor i entrén. Two Directions består av en gestaltad unik mönsterbild utförd i rostfärgad plåt av cortenstål. Från taket finns en hängande skulptur. Genom plåtens utskurna mönster silas det inkommande ljuset vilket skapar ett ljus- och skuggspel som förändras över dygnets timmar och över olika årstider. På natten och under den mörkare årstiden, lyser entrén som en inbjudande ljuskropp. Konstverket Two Directions sydsamiska namn är Guektien bïegkese och dess nordsamiska namn är Guovtte biggii.

Utgångspunkten för mönsterbilden till verket har konstnären hämtat från en samisk ornamenterad sked i ben som finns i Nordiska museets stora samling av samiska föremål. I den samiska kulturen är skeden ett personligt föremål. Skedens ristningar, tecknen och mönster är bärare av ett kulturarv, olika kunskaper men också magi och mytologi.

Konstnären Outi Pieski förenar i verket Two Directions sina erfarenheter och kunskaper från den samiska kulturen och hantverkstraditionen på ett djupt egensinnigt sätt till ett samtida monumentalt konstverk.

Verket Two Directions för in nya dimensioner och visar på andra perspektiv och förhållningsätt som expanderar och problematiserar vår syn på omvärlden, den nordiska kulturen och det nordiska kulturarvet. Two Directions är ett mångdimensionellt poetiskt uttryck som markerar en ständig närvaro och påminnelse om den samiska befolkningen och den samiska kulturen.

Film om processen bakom Two Directions av Outi Pieski

Hör mer om verket i vår audioguide

I Statens konstråds audioguide kan du lyssna på konstens berättelser. Appen släpper in lyssnaren bakom kulisserna och blir en kollektiv förmedlande röst för verken, där curatorer, publik och konstnärer hörs.

Hitta till konstverket

Nordiska museet, Djurgårdsvägen, Stockholm, Sverige