Rörelse

Konstnär: mette winckelmann Kategorier: Ort:

En enkel åtgärd kan göra rummet både större och mindre. Mette Winckelmans textila verk Rörelse är på samma gång en funktionell ridå och en mångfasetterad textil skulptur.

Mette Winckelmanns textila skulptur Rörelse har en direkt och tydlig funktion som rumsavskiljare i entrén för det Nya Studenthuset Campus Valla på Linköpings universitet. Den dubbelsidiga ridån kan skapa lugn och avskildhet, men också göra rummet till en estrad.

Färgerna grönt, grått och vitt knyter samman den samtida arkitekturen med den kringliggande naturen med växter, träd och blad som också har skänkt konstnären impulsen till mönstrets organiskt böljande linjer. Precis som de antydda bladens striktare ”ådring” har tagit intryck av arkitekturens mönster av upprepade kuber och rektanglar.

Skulpturen fungerar både utdragen i sin fulla längd och i mer kompakt hopdragen form. Mette Winckelmanns abstrakta och lekfulla formspråk möjliggör en mängd tolkningar av verket. Den föränderliga, mjuka skulpturen är dessutom en blinkning till de kretslopp som omger den. Naturens självklara cykler, studenternas förutbestämda terminer och den fria tankens successiva utveckling.

På nära håll syns också en utsökt detaljrikedom som vittnar om ett samarbete med sömmerskor från Handarbetets vänners. Och om den frukt som ett hårt och målmedvetet arbete bär.

Mette Winckelmanns konstnärliga arbete kan beskrivas som både abstrakt och konkret. Abstrakt för att det värjer sig från det direkt föreställande. Konkret för att det alltid utgår från en materiell och fysisk påtaglig verklighet. Med ett lekfullt, sökande anslag rör sig Winckelmann gärna mellan olika material och hon har återkommande tagit sig an komplexa frågor i det offentliga rummet.