När fåglar tystna

Konstnär: danilo stankovic Kategorier: Permanent konst

Konstnären Danilo Stankovic målning När fåglar tystna är svår att missa på väggen i A-husets nya entré. Den är nästan sex meter hög och fyra meter i bredd, och sträcker sig upp mot taket. Detaljer i det trolska skogslandskapet är målat med självlysande färg och blänker till i nattens mörker. Han berör ämnen som mytologi och folktro och har målat på björkplywood som i ett samtal med platsens historia. Träådringen tränger varsamt fram i motivet.

I A-husets nya entré hänger målningen När fåglar tystna. Konstnären Danilo Stankovic monterade verket på Luleå tekniska universitet tillsammans med en snickare, stycke för stycke i sju sektioner. Besökare som går upp ett våningsplan i huset kan från balkongen utforska delar av motivet närmare. Tickorna i träden. Siluetterna bortom ravinen. Ett skogslandskap förtätat av trolskhet och folktro – när mörkret kommer tystnar fåglarna och det okända vaknar.

Om- och tillbyggnaden av A-huset stod klart 2016. Danilo Stankovic har målat När fåglar tystna med olja och fluorescerande färg på björkplywood. Detaljer blänker upp, blir synliga först när mörkret har lagt sig över staden. I dag har Luleå tekniska universitet cirka 15 000 studenter och ett önskemål var att den konstnärliga gestaltningen i entrén skulle öppna upp tanken mot något nytt, oväntat och oupptäckt. Bortom tentor och studiekrav.

När fåglar tystna är en konstnärlig gestaltning för Luleå tekniska universitet beställd av Statens konstråd, ägd och förvaltad av Akademiska hus. Invigning var i september 2016.

Luleå Tekniska Universitet, Hösten 2016

971 87 Luleå