Två män i en skylift monterar en del av målningen på väggen. Danilo Stankovic, När fåglar tystna.

När fåglar tystna

Konstnären Danilo Stankovic målning När fåglar tystna är svår att missa på väggen i A-husets nya entré. Den är nästan sex meter hög och fyra meter i bredd, och sträcker sig upp mot taket. Detaljer i det trolska skogslandskapet är målat med självlysande färg och blänker till i nattens mörker. Han berör ämnen som mytologi och folktro och har målat på björkplywood som i ett samtal med platsens historia. Träådringen tränger varsamt fram i motivet.

Om När fåglar tystna

I A-husets nya entré hänger målningen När fåglar tystna. Konstnären Danilo Stankovic monterade verket på Luleå tekniska universitet tillsammans med en snickare, stycke för stycke i sju sektioner. Besökare som går upp ett våningsplan i huset kan från balkongen utforska delar av motivet närmare. Tickorna i träden. Siluetterna bortom ravinen. Ett skogslandskap förtätat av trolskhet och folktro – när mörkret kommer tystnar fåglarna och det okända vaknar.

Om- och tillbyggnaden av A-huset stod klart 2016. Danilo Stankovic har målat När fåglar tystna med olja och fluorescerande färg på björkplywood. Detaljer blänker upp, blir synliga först när mörkret har lagt sig över staden. I dag har Luleå tekniska universitet cirka 15 000 studenter och ett önskemål var att den konstnärliga gestaltningen i entrén skulle öppna upp tanken mot något nytt, oväntat och oupptäckt. Bortom tentor och studiekrav.

När fåglar tystna är en konstnärlig gestaltning för Luleå tekniska universitet beställd av Statens konstråd, ägd och förvaltad av Akademiska hus. Invigning var i september 2016.

Om Danilo Stankovic

Danilo Stankovic är född 1981 i Kalmar. Han är utbildad på Malmö Konsthögskola. I sitt konstnärskap är Stankovic intresserad av det sublima och extatiska i vår existens. Han hämtar influenser och historier ur mytologi och folktro och låter dessa korsa samtida populärkultur. Stankovic arbetar med måleri, men även med collage, video, ready-mades och skulptur. Hans konstnärliga arenor varierar och konsten känns lika hemmastadd i gallerirummet som på musikfestivaler. När Fåglar Tystna är hans första platsspecifika målning i offentliga rum. Danilo Stankovic är bosatt i Malmö.

Curator Kristina Möster Nilsson om verket

Danilo Stankovic målar aldrig inför publik. Målningen När Fåglar Tystna har till stor del vuxit fram under nattetid i monumentalverkstaden KKV i Malmö. När alla sover. Men inte målningen. Då lamporna släcks och nattens mörker tar över tänds färgen. Små blänk blir synliga. Tickorna i träden lyser och ravinen skimrar med hotfull lockelse. Siluetter i horisonten reser sig för en vandring mot oklart mål. Landskapet förtätas och de psykedeliska trollen med skogen som gömsle omsluts av mörkret.

Det fanns i nya A-huset en önskan att som student få möjlighet att tänka utanför boxen, att öppna sina tankar mot något utöver tentor och studierutiner.

Nuvarande Campus Luleå var en gång utmarker där björksly bredde ut sig. Beslutet att bygga ett universitet i stadens utkant, långt från centrum, låg helt i tidens anda i 1970-talets Sverige. Universitetsarkitekturen som byggdes längs campus huvudstråk präglades av funktion. A-huset på campus har byggts om för att möta nutida krav på utbildningsmiljöer, i samband med ombyggnaden fick Stankovic uppdraget att göra en konstnärlig gestaltning som låg utanför det funktionella. Som i ett samtal med platsens forna skogsmarker har Stankovic valt att måla på björkplywood. Träådringen talar lågmält genom färgen. Motivet möter tanken om ett utopiskt orört landskap.

I folktro är skymningen, då ljudet av fågelkvitter dör ut, tidpunkten då det okända vaknar. Det fanns i nya A-huset en önskan att som student få möjlighet att tänka utanför boxen, att öppna sina tankar mot något utöver tentor och studierutiner. I dialog med traditionell kunskap och ockulta värden, och med en estetik som känns igen från klubbmiljöer, öppnar Stankovics måleri gluggar mot andra dimensioner i studentvardagen. När Fåglar Tystna skänker därtill självlysande magi i det norrbottniska vintermörkret.

Externa länkar

Hitta till konstverket

Luleå Tekniska Universitet, Hösten 2016
Luleå Tekniska Universitet, Luleå, Sverige