Kom som du är!

Astrid Göransson har skapat ett konstverk som uppmärksammar demokratins hundraårsjubileum (2021). Kom som du är! är ett samtida monument som lyfter fram de fem första kvinnliga ledamöterna i Sveriges riksdag och kopplar samman dem med de som kommer efter.

Platsen för konstverket är Riksplan, i Stockholm, och projektet är ett samarbete mellan Sveriges riksdag och Statens konstråd.

Kom som du är! består av tre delar

Stigen av mosaikgatsten som på Riksplan leder fram till riksdagstrappan.

Skulpturen av patinerad brons som porträtterar de fem första kvinnorna i riksdagen: Kerstin Hesselgren, Elisabeth Tamm, Nelly Thüring, Bertha Wellin och Agda Östlund. De fem pionjärerna bärs fram av två unga kvinnor från vår tid för att visa att kampen för demokrati och jämlikhet går vidare in i framtiden. Verket kopplar samman de fem pionjärerna med alla generationer som kommer efter.

Boken Rundor som är ett samarbete med Riksdagens lokalvårdare, säkerhetsvakter och andra medarbetare. De har i teckningar beskrivit sina dagliga arbetsrundor. Boken gestaltar hur den praktiska omsorgen skapar förutsättningar för riksdagsledamöternas arbete och för demokratin.

Hör mer om verket i vår audioguide

I Statens konstråds audioguide kan du lyssna på konstens berättelser. Appen släpper in lyssnaren bakom kulisserna och blir en kollektiv förmedlande röst för verken, där curatorer, publik och konstnärer hörs.

Webb-tv: Demokratins minnesallé

Riksdagens demokratijubileum höll ett seminarium i Förstakammarsalen i samband med invigningen av konstverket Kom som du är! den 15 juni 2022.

Innehåll: Panelsamtal om de Fem första kvinnorna, intervju med konstnär Astrid Göransson som berättar om konstverket Kom som du är! och panelsamtal Minnesmärken och demokrati.
Öppet seminarium: Demokratins minnesallé

Hitta till konstverket

Riksplan, Stockholm, Sverige