En väg gjord av cement

Genväg av Esben Klemann

Utanför Visby på Gotland, har den danske konstnären Esben Klemann skapat gestaltningen Genväg framför det nybyggda multifunktionshuset på Tofta skjutfälts garnison. Konstverket utgår ifrån och är en del av naturparken med hällmarkstallskog: en nära sextiotre meter lång skulptur i betong som banar väg genom landskapet och som med tiden blir alltmer naturlik.

Curator Marianne Jonsson om Genväg

Utanför multifunktionshuset skär den storskaliga gestaltningen i betong genom landskapet som en rak linje men tar samma gång hänsyn till landskapets karaktär och förutsättningar. Konstverket skapar en rumslighet i dialog med platsen och naturen, där verket både tillgängliggör och inbjuder till användning av naturparken. Här är Genväg en plats för eftertanke och vila, men skulpturen kan också användas som en stig och passage – en genväg. Betongens karga men ändå mjuka uttryck och materialitet kommer att successivt växa ihop med naturen och platsen när mossa, lavar och barr blir en del av konstverket.

Esben Klemanns konstnärskap präglas av hans unika förhållningssätt till, och förmåga att uttrycka sig genom, själva materialen som är en mycket viktig del av hans konstnärliga uttryck. Klemann arbetarsinnligt och organiskti ett både poetiskt och geometriskt formspråk med framför allt betong som uttrycksmedel.

Konstverket är rumsbildande. Det både relaterar till, och för ett samtal med, de gotländska raukarna och öns magi, ljuset och de vita reflektionerna i kalkstenen; den kärva alvarsmarken och stengärsgårdarna, de kallade vastarna som både skyddar och hägnar in. Mötet mellan konstverket, alvarsmarken och verksamheten skapar fördjupning och ger mervärden till alla gästande förband och till dem som dagligen arbetar Tofta. Allmänheten kan också se konstverket när garnisonen en gång om året håller öppet för allmänheten Garnisonens dag.

Klemann arbetar i ett både poetiskt och geometriskt formspråk med framför allt betong som uttrycksmedel.

Tofta skjutfält med rik blomning och höga naturvärden

Nya garnisonen på Tofta skjutfält är ett av de större försvarsprojekt som ingår i utbyggnaden av Försvarsmaktens verksamheter på Gotland. Platsen kan i framtiden också komma att få en ny mässbyggnad, ytterligare kontorshus och förläggningar. 

Området är 2200 hektar stort och har höga naturvärden med flera landskapstyper: öppen gräsmark, lavar, våtmarker och hällmarkstallskog. Under 1900-talet är det främst den militära verksamheten som gjort att området inte vuxit igen. Naturmark som används sporadiskt hålls därigenom öppen och skapar förutsättningar för en rik blomning – en naturtyp som Sverige har särskilt ansvar för i EU:s nätverk av skyddade områden, det så kallade Natura 2000. 

Om Esben Klemann

Esben Klemann är född 1972 och verksam i Köpenhamn. Han utbildade sig Kungliga Danska Konstakademin där han tog sin examen 2002. Klemann har arbetat med ett stort antal offentliga gestaltningar, han har haft separatutställningar samt medverkat i ett stort antal grupputställningar och samarbeten i Danmark och övriga Europa. Han har erhållit ett flertal stipendier, bland annat från Danska Statens Konstfond och Danska Konstrådet.

 

Hitta till konstverket

Tofta Skjutfält, Visby, Sverige