Jaguars can’t be heard, and yet they sing

Konstnär: carla zaccagnini Kategorier: Permanent konst Ort:

Jaguars can’t be heard, and yet they sing av Carla Zaccagnini är ett permanent verk på Lindängen i Malmö, som har tillkommit i samarbete med boende och skolbarn i stadsdelen.

Om Jaguars can’t be heard, and yet they sing

Intill Lindängens torg i Malmö står två karuseller. När de används kommer – när verket är klart – en melodi att anas: Los dos gallos (Svarta tupp) av Chicho Sánchez Ferlosio, men allt som oftast kommer det bara att vara ett polyfont klingande som hörs. Först när de två karusellerna snurrar i samma takt och med samma startpunkt spelas melodin i harmoni, med de olika stroferna fördelade mellan karusellerna som i en dialog. Det blir ett spel mellan att följa rytmen och melodin, eller att försöka styra den.

Arbetet med verket påbörjades genom en ansökan från nätverket Gatukraft, en grupp boende i området som verkar för att göra Lindängens centrum till en mer omhändertagen och välkomnande plats, speciellt för barn. En central önskan från Gatukrafts sida var att de själva skulle få fråga sina grannar hur de såg på Lindängens framtid, och hur de föreställde sig att ett konstverk i centrum kunde ta form. I samarbetets början presenterade konstnären Carla Zaccagnini ett av sina tidigare verk, Museum of Views, där hon utifrån samtal och tillsammans med en polistecknare försökt nedteckna platser från människors drömmar. Museum of Views blev en direkt inspiration till de teckningsworkshoppar som Gatukraft, konstnären och två illustratörer genom förde 2017 tillsammans med boende i Lindängen.

I stället för att berätta om sina drömmars plats ställde Gatukraft frågan: ”Vad skulle får dig att stanna i Lindängens centrum i 30 minuter?”. Också tredjeklassarna i Lindängens skola fick en teckningsuppgift – att teckna sina drömmars centrum. Teckningarna var del i ett samtal med eleverna om hur våra gemensamma rum skapas, och de har nu överlämnats till Fastighets- och gatukontoret i Malmö stad inför deras arbete med centrumets ombyggnad. Dessa teckningar har också legat till grund för Carla Zaccagninis konstverk Jaguars can’t be heard, and yet they sing, ett verk som blir till först när flera personer tar det i bruk samtidigt.

Lindängen står inför en omfattande stadsomvandling. Centrumet kommer att vara en byggarbetsplats under de kommande åren, och redan nu byggs områdets nya skola alldeles intill karusellerna. Frågan var stadsdelens barn och ungdomar ska hålla till under ombyggnaden var en av anledningarna till att Statens konstråd inledde ett samarbete i Lindängen. Jaguars can’t be heard, and yet they sing är ett verk för de unga som bor här nu, och vars skola och centrum kommer att vara under ombyggnad under många år framöver. På så sätt skapar konstverket en brygga mellan dagens drömmar i Lindängen och den kommande ombyggnaden av Lindängens centrum. Verket bygger en del av det framtida centrumet redan nu, som ett fullskaletest av en möjlig framtid.

En del av Konst händer

Konst händer var en regeringssatsning på konst i miljonprogrammet som pågick under tre år, 2016–2018 inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum. Statens konstråds uppdrag var att producera exempel på vad offentlig konst kan vara, utveckla metoder för invånarinflytande och att sprida kunskap om satsningens resultat.