En ring av stenplattor är placerad framför en sittplats av tegel och stenplattor.

Şaneşîn

En scen, en mötesplats och en omskrivning av historien. Med Şaneşîn har Nasim Aghili, Björn Karlsson och Rådet av Enade Kreoler gjort Hässelby till en plats som speglar de osörjbara.

Ett samhälle är en väv av otaliga berättelser, men historien skrivs ofta som en enda. Att inte se och höra helheten som den ser ut kan innebära livsfara för dem som inte syns och blir hörda, men också en stor förlust för den majoritetskultur som äger den dominerande berättelsen.

När konstnärerna Nasim Aghili och Björn Karlsson inledde sitt arbete tillsammans med Rådet av Enade Kreoler i Hässelby var den centrala frågan vilka kroppar som tillåts lämna spår i stadsrummet. Vilka erfarenheter får ta plats?

Konstnärsduon arbetar ofta performativt och undersökande och har beskrivit sitt arbete som en jakt på alternativa verklighetspraktiker som ”skapar en annan logik än den rådande nyliberala, individualistiska, heterosexuella och koloniala som vi tar för naturlig och som ofrånkomlig.”

I Stockholmsförorterna Hässelby och Vällingby finns gott om offentlig konst som speglar en idé om ett 1950-tal befolkat av en förhållandevis homogen arbetarklass. Med amfiteatern Şaneşîn får också samtidens verklighet en representation. Şaneşîn speglar den kreolska erfarenheten, en erfarenhet som rymmer migration, flerspråkighet och antirasistisk kamp.

Stenringen, de murade bänkarna och mullbärsbuskarna ger ett majestätiskt intryck. Den textbeklädda stolpen, som bär en solcell, låter Maya Angelous dikt Still I Rise ljuda från en högtalare. Şaneşîn är en scen där sörjbarhet och motstånd visas som en vardaglig handling.

Om Aghili/Karlsson

Aghili/Karlsson (Nasim Aghili och Björn Karlsson) är en duo baserad i Stockholm vars arbete samtalar med erfarenheter av att leva i olika former av exil och att utsättas för maktens avhumanisering. Verken tar därför ofta formen av helande ritualer som iscensätter och gör sörjbarhet. Duon har arbetat tillsammans i 13 år, de senaste åren främst i samarbetsprojekt som undersöker/praktiserar radikal odling, civil olydnad och systerskapets estetik – ofta i samarbete med aktivister och kollektiv vars arbeten utgår ifrån olika former av dekoloniserande praktiker.

Om Hässelby

Knappt två mil väster om centrala Stockholm ligger Hässelby. Rådet av Enade Kreoler vill bygga en ny mötesplats, en scen för kultur utomhus. En plats där de kan berätta sina egna historier. Frågor som aktualiseras i deras arbete är bland andra normkritik och alienation.

Hässelby är en del av Hässelby-Vällingby stadsdelsområde. Stadsdelen består bland annat av områden som Hässelby strand, Hässelby gård och Hässelby villastad. I Hässelby gård byggdes de flesta av flerfamiljshusen i mitten på 50-talet. Tunnelbanestationen stod klar 1958.

Sökande Rådet av Enade Kreoler är ett nätverk som på senare år växt fram. De vill övervinna koloniala och rasistiska tankemönster. En identitet som kreol innebär med deras definition en sammansmältning av olika traditionella etniska, religiösa och kulturella identiteter.

En del av Konst händer

Konst händer var en regeringssatsning på konst i miljonprogrammet som pågick under tre år, 2016–2018 inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum. Statens konstråds uppdrag var att producera exempel på vad offentlig konst kan vara, utveckla metoder för invånarinflytande och att sprida kunskap om satsningens resultat.

Hitta till konstverket

Loviselundsskolan