Şaneşîn

Konstnär: aghili/karlsson Kategorier: Permanent konst Stadsutveckling Ort:

En scen, en mötesplats och en omskrivning av historien. Med Şaneşîn har Nasim Aghili, Björn Karlsson och Rådet av Enade Kreoler gjort Hässelby till en plats som speglar de osörjbara.

Om Şaneşîn

Ett samhälle är en väv av otaliga berättelser, men historien skrivs ofta som en enda. Att inte se och höra helheten som den ser ut kan innebära livsfara för dem som inte syns och blir hörda, men också en stor förlust för den majoritetskultur som äger den dominerande berättelsen.

När konstnärerna Nasim Aghili och Björn Karlsson inledde sitt arbete tillsammans med Rådet av Enade Kreoler i Hässelby var den centrala frågan vilka kroppar som tillåts lämna spår i stadsrummet. Vilka erfarenheter får ta plats?

Konstnärsduon arbetar ofta performativt och undersökande och har beskrivit sitt arbete som en jakt på alternativa verklighetspraktiker som ”skapar en annan logik än den rådande nyliberala, individualistiska, heterosexuella och koloniala som vi tar för naturlig och som ofrånkomlig.”

I Stockholmsförorterna Hässelby och Vällingby finns gott om offentlig konst som speglar en idé om ett 1950-tal befolkat av en förhållandevis homogen arbetarklass. Med amfiteatern Şaneşîn får också samtidens verklighet en representation. Şaneşîn speglar den kreolska erfarenheten, en erfarenhet som rymmer migration, flerspråkighet och antirasistisk kamp.

Stenringen, de murade bänkarna och mullbärsbuskarna ger ett majestätiskt intryck. Den textbeklädda stolpen, som bär en solcell, låter Maya Angelous dikt Still I Rise ljuda från en högtalare. Şaneşîn är en scen där sörjbarhet och motstånd visas som en vardaglig handling.

En del av Konst händer

Konst händer var en regeringssatsning på konst i miljonprogrammet som pågick under tre år, 2016–2018 inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum. Statens konstråds uppdrag var att producera exempel på vad offentlig konst kan vara, utveckla metoder för invånarinflytande och att sprida kunskap om satsningens resultat.