Invigningstal av konstnären som står på scenen

Gul

Med kunskap om textilens kraft har konstnären Lina Sofia Lundin skapat en robust uteplats i Tjärna ängars nya stadspark: Gul.

Ett permanent bord för växtfärgning och matlagning står på en matta av betongsten som anger följande recept: 1 msk gurkmeja, 1 gammal tepåse, 2 nävar björklöv, 1 bomullstyg, 4 liter vatten. På en markbeläggning placeras ett bord som getts karaktären av ett utekök och som ska kunna användas både av boende och besökare i området. Platsen omgärdas av ätbara växter, som kan användas för både färgning och matlagning. En eldstad finns intill. Såväl markbeläggningen som bordet är gestaltade av konstnären i nära samarbete med Borlänge Energi, som har anpassat landskapsgestaltningen och växtvalet till platsens tänkta aktiviteter.

Lina Sofia Lundins konstverk i Tjärna ängar, Borlänge, är inte endast en fysisk gestaltning, som blir färdig våren 2020. Det är också den långa processen dit och vad som kommer att hända efteråt. Det hästskoformade, aktivitetsomfamnande bordet för växtfärgning och matlagning i stadsdelens nya park är en del av någonting större. Konkret görande, tillgänglighet och närhet har varit ledande genom hela processen, som därför också aktualiserar frågor om tillit och tillhörighet; om kulturell och social hållbarhet. Under processen har fler och fler involverats. Bordet har till exempel tillverkats av elever och lärare vid Yrkesakademin, där många av områdets boende utbildar sig i hantverksyrken.

Konstnärens dialog- och deltagarbaserade metod har samlat boende från hela området i ett gemensamt görande med föreningsnätverket Tjärnkrafts lokaler som bas. Där inrättade konstnären en ateljé för arbete, och där samlades deltagarna i olika workshoppar. Lina Sofia Lundin är textilkonstnär i grunden och ganska snart utkristalliserades ett gemensamt intresse för att arbeta med textila traditioner som utgångspunkt, såväl sedan länge lokalt etablerade traditioner, som nytillkomna genom invandring från andra länder. Inom båda ryms traditioner att färga garn och tyger med växter. För konstnärens del började arbetet med en konstnärlig förstudie där fokus var att skapa dialog och textilmötesplatser för kvinnor. Arbetet utgick från måltiden. Deltagarna delade recept och tipsade varandra om kryddor och andra råvaror som kunde användas för färgning. Olika färgbad för hur de kunde skapa skiftningar och mönster på textil provades.

Viktigt var att ingredienserna skulle vara billiga och lättillgängliga, finnas hemma i köket eller alldeles om husknuten. Resultatet blev måltider, kläder och inte minst gemenskap. Genom kommunen och Borlänge Energis stadsmiljöenhet kunde arbetet knytas till planeringen av den nya stadsparken, där idén om en permanent mötesplats för växtfärgning och matlagning etablerades med den stora Färgfesten för hela bostadsområdet i september 2017. Våren 2020 installeras mötesplatsen permanent, gestaltad av konstnären i nära samarbete med Borlänge Energis landskapsarkitekter.

Om Lina Sofia Lundin

Lina Sofia Lundin, f. 1984, är baserad i Falun och arbetar i gränslandet mellan konst och pedagogik. Det tar sig ofta form i ett hållbarhetsundersökande och deltagarbaserade processer med utgångspunkt i det textila skapandet. Med färg från naturen skapar hon rum för utbyten av erfarenhet såväl hantverksmässigt som mänskligt. Hon undersöker hur redan existerande textil kunskap kan möta nyvunna upptäckter och manifestera ett mer hållbart förhållningssätt till material liksom människor emellan.

Om Tjärna ängar

Bostadsområdet Tjärna ängar ligger ett fåtal kilometer från centrala Borlänge. Här finns en stor mångfald bland invånarna och ett mycket aktivt föreningsliv som vill stärka områdets kvaliteter och synliggöra dem för fler. Idag är upplevelsen att människor som inte själva bor här går runt och förbi området på sin väg till exempelvis idrottsplatsen. Varför skulle de inte i stället kunna stanna till och hälsa på?

Flerfamiljshusen byggdes under början av 1970-talet. Lekplatser och gröna ytor präglar stadsdelen. Tjärna Ängar angränsar till bostadsområden som Jakobsgårdarna och Bullermyren. Det kommunala bostadsbolaget Stora Tunabyggen AB har påbörjat renoveringsprojektet ”Nya Tjärna ängar”. Syftet är att rusta upp lägenheter, befintliga hus och omliggande gårdar.

Borlänges plan- och markkontor arbetar med att ta fram nya detaljplaner för Tjärna ängar. Planer finns för bland annat en ny stadsdelspark och ett nytt torg. Kommunen planerar även att bygga fler bostäder i området.

Intervju med Lina Sofia Lundin om arbetet på Tjärna Ängar
Film från Färgfesten i Tjärna Ängar

En del av Konst händer

Konst händer var en regeringssatsning på konst i miljonprogrammet som pågick under tre år, 2016–2018 inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum. Statens konstråds uppdrag var att producera exempel på vad offentlig konst kan vara, utveckla metoder för invånarinflytande och att sprida kunskap om satsningens resultat.

Hitta till konstverket

Tjärna ängar, Borlänge