Ett konstverk i ljust mintgrönt när ligger på plast och hanteras av person med vita handskar.

Bred satsning på att köpa in konst från hela Sverige

Nu har Statens konstråd inlett arbetet med att köpa konst för 25 miljoner kronor, ett regeringsuppdrag som syftar till att stötta det svenska konstlivet under coronakrisen. Som en del av satsningen tar vi emot förslag på inköp från konstnärer och gallerister från hela landet.  

I Statens konstråds regleringsbrev för 2021 fick myndigheten 25 miljoner kronor i extra inköpsmedel för att ”öka statens förvärv av konst, en satsning som syftar till att stötta det svenska konstlivet under coronakrisen”. Uppdraget har startat, och det finns ett stort intresse från både konstnärer och utställningsarrangörer.

För att nå ut till konstnärer i hela landet har vi öppnat en utlysning där konstnärer som är yrkesverksamma i Sverige kan föreslå verk för inköp, den är öppen till 5 mars 2021. Även gallerister och utställningsarrangörer är välkomna att kontakta oss med inköpsförslag.

– Vi har redan märkt av ett stort intresse från både konstnärer och gallerister. Det känns väldigt roligt att vi nu är igång med den här satsningen, säger Anders Olofsson, samordnare för konstansökningar och inköp på Statens konstråd.

Under 2021 kommer vi också arrangera portfoliovisningar på olika platser i landet för att nå än fler konstnärer, ett samarbete med föreningen Konstkonsulenterna i Sverige. Till portfoliovisningarna kommer också externa curatorer och intendenter att bjudas in.

– De här konstinköpen kommer att lämna ett varaktigt avtryck i statens konstsamling, de blir en samling i samlingen som speglar konstens olika uttryck idag, säger Patrick Amsellem, direktör på Statens konstråd.

Konstverken når också svenska folket då de under kommande år kommer placeras på olika myndigheter. Vi kommer också att berätta mer om inköpen på vår webbplats, i sociala medier och på andra sätt under 2021.