Abstrakt mönster mintgröna och rött

Möjlighet för gallerister att föreslå konstverk för inköp av Statens konstråd

Under 2021 kommer Statens konstråd köpa in konst för 25 miljoner kronor. Konsten ska köpas från gallerier och konstnärer som är verksamma i hela landet. Den kommer sedan placeras på myndigheter, på så sätt når konsten svenska folket. Satsningen är ett regeringsuppdrag med anledning av coronakrisen.

 

Gallerierna kan skicka in förslag på maximalt fem verk per konstnär för inköp. Verken ska vara producerade under de fem senaste åren. Vi köper in konstverk av nu levande konstnärer som är yrkesverksamma i Sverige. Förslagen ska presenteras i ett sammanhängande PDF-dokument med samtliga de konstverk som föreslås för inköp. Informationen ska vara strukturerad på följande sätt:

  • Konstnärens namn
  • Grundläggande konstnärsinformation
  • Verkens titlar
  • Verkens mått
  • Materialbeskrivning
  • Bild
  • Pris (exklusive moms)
  • Galleriets kontaktuppgifter

PDF-filen ska skickas till mejladressen galleriforslag@statenskonstrad.se.

Genom att föreslå verk i PDF-filen försäkrar galleriet om att man avtalat med konstnären om rätten till försäljningen av de presenterade verken och att ersättningen till konstnären är reglerad.