Verk från Coronasamlingen på Campus Albano 

Flera av verken i Statens konstråds Coronasamling har nu placerats på nybyggda Campus Albano i Stockholm, där den konstnärliga gestaltningen fångar upp frågor om människans påverkan på ekosystemet.

När Statens konstråd under pandemin fick i uppdrag att köpa in verk av nu levande svenska konstnärer för att stötta konstnärer, resulterade det i inköp av ca 500 verk. Flera av verken har visats upp i utställningar i Boden, Lund och Stockholm. Nu har verken börjats placeras ut i myndighetsbyggnader runt om i landet.

Coronasamlingen representeras av Luleåbaserade skulptören Birgitta Linhart som arbetar i sten med verket Jordankare förhindrar spänning, och i Ella Tillemas triptyk Evig Sommar. Ett annat verk från samlingen som syns här är Tappning Ekenäsdroppen av Nina Svensson.

Campus Albano är ett helt nytt högskoleområde som sammanfogar Stockholms universitet, KTH och Karolinska Institutet. Det består av 70000 kvadratmeter lokaler för utbildning och forskning, samt 1000 student- och forskarbostäder.

Samtidigt som en ny konstkollektion tagits fram för campusområdet, har även ett permanent verk, Future Island, utvecklats. Samtliga verk utgår från en övergripande konstnärlig tematik: Antropocen, ett begrepp som används av flera forskare för att beskriva en ny geologisk tidsålder som präglas av hur vi människor på ett förödande sätt påverkar jordklotets ekosystem och balansen dem emellan.

Konstprogrammet, med temat Antropocen, har tagits fram tillsammans med en samrådsgrupp bestående av representanter från Akademiska Hus, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms universitet och Svenska Bostäder har Statens konstråd tagit fram ett övergripande konstprogram för Campus Albano.

Konstollektionen på Campus Albano är framtagen av Statens konstråds konstkonsult Åsa Bergdahl. 

Konstprogrammet för Albano och Coronasamlingen