En grupp människor sitter i en ring och pratar

Välkommen in i Förändringsverkstan 2023! 

Ett stöd i ditt arbete med komplexa utmaningar och en utbildning i förändringsledarskap och medskapande processer. Under Förändringsverkstan hösten 2023 möts vi under fem digitala lärtillfällen och ges möjlighet till kollegial reflektion och att testa lärdomar mellan tillfällena. Från 7 september 2023 till 19 januari 2024.

Inom samtidskonstfältet arbetar vi – konstaktörer, tjänstepersoner, organisationer och nätverk – mycket med komplexa utmaningar och möjligheter. Det är frågor som inte har givna svar eller lösningar och där många olika aktörer och perspektiv berörs och behöver medskapa. Vi ska kombinera skapande med ofta snåriga system. Vi letar ofta efter nya sätt att bidra till konstnärlig spets samtidigt som vi vill involvera vår omvärld. Ibland hamnar vi i situationer där inte alla inblandade är överens om vare sig slutmål eller förutsättningar.

  • Hur kan vi utveckla vårt nätverk och vara relevanta för fler samtidigt som vi behåller de kvaliteter som engagerar de redan aktiva?
  • Hur kan våra processer bli mer inkluderande och bygga på mångas engagemang samtidigt som vi har skärpa i resultatet?
  • Hur kan vi skapa plats för kreativitet och höjd utan att fastna i administration och revirtänkande?
    Detta är exempel på frågor som inspirerar vårt arbete i Förändringsverkstan 2023.

Förändringsverkstan 2023 vänder sig till dig som arbetar med samtidskonst. Ta med dig en specifik utmaning, process eller initiativ som du är engagerad i eller vill få till. Du kommer att få stöd att komma vidare. Vi kommer tillsammans dra erfarenheter och lärdomar från vårt arbete med utmaningarna. Deltagarna är en blandning av konstaktörer, konstnärer, tjänstepersoner från kommuner och regioner och andra som på olika sätt arbetar i konstfältet. Om flera från samma nätverk, sammanhang eller initiativ deltar kan gruppen på detta sätt utveckla både arbetet och en kultur med nya former för samarbete.

Anmälan, datum och upplägg

Anmäl dig och läs mer om utbildningen i vårt kalendarium.
  • 1:a tillfället: 7 september kl. 09.00– 15.00
  • 2:a tillfället: 6 oktober, kl. 09.00 – 15.00
  • 3:e tillfället: 10 november, kl .09.00 – 15.00
  • 4:e tillfället:  8 december kl .09.00–12.30
  • 5e tillfället : 19 januari kl. 09.00–12.00