Bildruta med text Gestaltad livsmiljö och demokrati

Gestaltad livsmiljö och demokrati – 2021

2021 fyllde demokratin i Sverige 100 år. Här kan du se heldagskonferensen Gestaltad livsmiljö och demokrati. Där undersöker vi olika aspekter av demokratin i relation till gestaltad livsmiljö med teman som invånares delaktighet, föreningslivets framväxt, hur våra offentliga miljöer utvecklas, vem som påverkar vad som byggs, förändras och rivs, och representationen i det vi bevarar. Gestaltad livsmiljö är en årlig konferens som genomförs sedan 2020 av Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd.

Program för 2021

Kultur- och demokratiminster Amanda Lind och Helena Bjarnegård inleder konferensen som modereras av Ann-Louise Rönestål Ek.

Huvudtalare är Helle Søholt, arkitekt, grundare och vd för Gehl Architects och Liza Fior, arkitekt och grundare av muf architecture/art. Konstnärerna Ruben Wätte och Ebba Matz och Statens konstråds Patrick Amsellem är med och tar upp utmaningar och framgångsfaktorer i skapandet av gestaltade livsmiljöer.