Shiva Anoushirvani, Yaaddaasht - Där minnets landskap tar vid Nr. 1

Yaaddaasht – Där minnets landskap tar vid Nr. 1 och Nr 2 av Shiva Anoushirvani

Yaaddaasht ­­– Där minnets landskap tar vid Nr. 1 och Nr. 2 är fotografier av landskap. Verken handlar om att resa eller fly och att minnas. De är två av konstverken som har köpts in till Coronasamlingen, en satsning som syftar till att stötta det svenska konstlivet under coronakrisen.

Yaaddaasht ­­Där minnets landskap tar vid Nr. 1 och Nr. 2 är landskapsvyer som återupprepas med små förskjutningar. Konstverken handlar om att resa långt, att fly till okända landskap och svårigheten att bli fri från sina minnen och sin historia oavsett vad som omgärdar den fysiska kroppen. Fotografierna är tagna med långa slutartider för att gestalta den tid som det kan ta att minnas de kollektiva historierna. På fotografierna finns anteckningar om att minnas. ”Yaaddaasht” är farsi och betyder ”anteckning” på svenska, ”yaad” betyder både ”minne” och ”att lära”.

 

Konstnärsbiografi Shiva Anoushirvani

Shiva Anoushirvani är bildkonstnär med en examen i fri konst från Goldsmiths Universitet (Fine Art and Contemporary Critical Studies). Hon är född i Teheran, Iran, och är idag boende och verksam i Stockholm.