Utan titel (I) av Onofrio Chillemi

Utan titel (I) av Onofrio Chillemi

”Indefinite Architecture” är en serie konstverk skapade av Onofrio Chillemi. Utan titel (I) från serien är ett av konstverken som har köpts in till Coronasamlingen, en satsning som syftar till att stötta det svenska konstlivet under coronakrisen.

 

Under de senaste tio åren har Onofrio Chillemi skapat en serie verk som han kallar ”Indefinite Architecture”. Serien innehåller allt ifrån väggmålningar, ritningar och objekt till installationer. I verken finns ett samspel mellan geometriska former, organiska linjer och återvunna material. De ger liv åt vad som kan beskrivas som abstrakta arkitektoniska strukturer. Ibland är verken kaotiska, andra gånger återhållna och delikata, men kompositionerna kommer alltid från en lekfull undersökning där konstnären inte letar efter svar. Genom att utmana våra intryck vill han istället väcka frågor med sin konst.

Konstnärsbiografi Onofrio Chillemi

Onofrio Chillemi är en konstnär som är verksam i Göteborg.