Olivia Plender, Kom Te Måtta - Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad

Kom Te Måtta av Olivia Plender

Konstnären Olivia Plender intresserar sig för 1900-talets svenska feministiska rörelser. Hennes konstverk Kom Te Måtta – Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad är ett av konstverken som har köpts in till Coronasamlingen, en satsning som syftar till att stötta det svenska konstlivet under coronakrisen.

Olivia Plender har i flera projekt fokuserat på kampen för kvinnors rösträtt och svenska feministiska rörelser under 1900-talet som Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad i Sörmland som var verksam 1922–1954.

Konstverket Kom Te Måtta – Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad består av tio träfigurer och två teckningar. Det handlar om rollspelet ”Komtemåtta” som användes på skolan. De som deltog i spelet blev mantalsskrivna i kommunen ”Komtemåtta” och tilldelades olika roller för att på så sätt lära sig hur en kommun fungerar.

Konstnärsbiografi Olivia Plender

Olivia Plender är född i London, idag bor och arbetar hon i Stockholm.