Bild på samtal från Samtidsdagarna i Boden 2018.

Utbildning i medskapande processledning

Aldrig tidigare har behovet av förändringsprocesser som inte förenklar, utan bygger på engagemang och kunskap hos många, varit så stort. Därför erbjuder vi på Statens konstråd en utbildning i att leda medskapande möten och processer för andra året i rad, i år kopplat till arbetet med konst och demokrati. Kursen innehåller tre skräddarsydda webbaserade lärtillfällen under september till november 2021, med reflektion och visst arbete i vardagen mellan tillfällena.

Kursen vänder sig till dig som är engagerad i, och som arbetar med, samtidskonst och demokrati. Vi hoppas på en blandning av konstaktörer, konstnärer, tjänstepersoner från kommuner och regioner med mera bland deltagarna. Vi välkomnar också personer från närliggande områden som civilsamhälle, folkbildning, planering, plats- och områdesutveckling som samverkar med konstnärer och konstaktörer.

Anmäl dig här. Sista anmälningsdag är 20 augusti.

Kurstillfällen:

  • 1:a tillfället: 2 september kl 9.00–16.30 och 3 september kl 9.00–12.30
  • 2:a tillfället: 6 oktober, kl 9.00–16.00
  • Samtidskonstdagarna: 20–22 oktober (denna ingår inte i utbildningen men används som plats att lära, öva och fördjupa med fler från fältet)
  • 3:e tillfället: 11 november, kl 9.00–16.00

De fasta träningstillfällena sker via Zoom. Ni kommer också att träffas i lärgrupper mellan tillfällena. Kursen är kostnadsfri, men förutsätter en investering i form av tid och en vilja att utveckla sina sätt att arbeta.

Om flera från samma region, nätverk, sammanhang eller initiativ deltar kan gruppen på detta sätt utveckla både metoder och skapa en kultur för samarbete.

Vad får du med dig?

Träningen syftar till att ge verktyg för att i praktiken kunna designa, leda och arbeta med demokratiska processer och navigera komplexa utmaningar och förändringar.

Som deltagare får du bland annat med dig följande efter genomförd kurs:

  • Fördjupad förståelse för strategier för arbete med komplexa utmaningar och systemförändring;
  • Verktyg och modeller för design av medskapande möten och längre förändringsprocesser;
  • Fördjupning i processledning med flera konkreta metoder;
  • Insikter kring och verktyg för det personliga ledarskapet;
  • Ett utökat nätverk och möjligheten att medskapa nya initiativ och projekt.

Utbildningen hålls av Kajsa Balkfors och Jesper Hök, som har lång erfarenhet av att själva leda och utbilda om processledning av förändringsinitiativ där medskapande, demokrati, kreativitet och lärande är i centrum. Oftast med fokus på samhällsfrågor där både offentliga verksamheter, idéburna och fristående aktörer samarbetar.

Varmt välkommen!