Samtidskonstdagarna 2021

Välkommen till Samtidskonstdagarna 2021! Temat för årets konferens är Konst och demokrati.

Samtidskonstdagarna är en konferens för dig som arbetar i konstfältet och som vill utveckla det tillsammans med andra! Samtidskonstdagarna har blivit en året-runt-händelse. Det finns flera möjligheter att delta.

Som vanligt är Samtidskonstdagarna en framväxande process med många medskapare där vi vill ha så mycket input som möjligt. Under förkonferensen, som ägde rum 21–22 april, knådade vi gemensamt  fram innehållet till höstens möte.

Vi har en Facebookgrupp för Samtidskonstdagarna som en komplement till våra andra kommunikationskanaler. Det är ett forum för dialog fram till förkonferensen och Samtidskonstdagarna 2021. Om du är medlem på Facebook skicka en förfrågan om att gå med i gruppen redan nu!

Om Samtidskonstdagarna

Samtidskonstdagarna återkommer årligen och ingår i ett permanent uppdrag som Statens konstråd har fått om att främja samtidskonstens utveckling och spridning med särskilt fokus på att stärka konstaktörer. Läs mer om uppdraget Stärka konstorganisationer. Vi kommer att uppdatera informationen löpande.

Varmt välkomna!