Samtidskonstdagarna 2022: Dialogträff kring konst i gestaltad livsmiljö

Anmäl dig till Samtidskonstdagarna 2022: Dialogträff kring konst i gestaltad livsmiljö, den 7 oktober. Erfarenhetsutbyte och lärande mellan intressenter från olika sektorer, inom området konst i gestaltad livsmiljö.

Detta är vår tredje digitala dialogträff där vi tar upp aktuella och relevanta frågor, inspirerar varandra och hittar samarbeten. Dialogträffen sker dagen efter den stora konferensen Gestaltad livsmiljö som arrangeras av de så kallade samverkansmyndigheterna, Statens konstråd, Boverket, Riksantikvarieämbetet och ArkDes. Syftet med dialogträffen är fördjupade samtal, inspiration och nya samarbeten med fokus på konstfrågorna inom gestaltad livsmiljö.

Varmt välkomna!

Anmäl dig här

7 oktober 2022, kl 09.00-12.30, via zoom

Anmäl ditt intresse

Länk till zoom skickas några dagar innan mötet.

Vi som förbereder dialogträffen den 7 oktober är Björn Ekelund (Warm in the Winter), Petra Johansson (Västfastigheter), Jaana Järretorp (Region Skåne), Suzanne Pluntke (Boverket), Filip Zezovski Lind (Jönköping kommun) samt Lena From och Giorgina Zachia (Statens konstråd).

Låt dig inspireras

Frukostseminarier, gestaltad livsmiljö
Delta i samtal (via Zoom) med inbjudna föreläsare på temat gestaltad livsmiljö. Samtalen arrangeras ca en gång per månad av en arbetsgrupp från regionerna Gävleborg, Dalarna, Jämtland-Härjedalen, Uppsala och Halland med flera. Information finns på respektive regions hemsida, ex.: Gestaltad Livsmiljö – Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

SKR:s kulturkonferens, 14-15 juni
Konferensen tar avstamp i frågor om kulturens plats i hållbar samhällsutveckling och Agenda 2030. Hur bygger vi ett hållbart kulturliv och hållbara samhällen för 2030 och framåt?
Läs mer om konferensen

 

Flera mötesplatser under 2022

Läs mer om årets event och anmäl dig redan nu!
Samtidskonstdagarna 2022

Samtidskonstdagarna

Samtidskonstdagarna 2022 är en serie möten och dialoger för att diskutera samtidskonstens förutsättningar och utvecklingsfrågor i hela landet. Under de senaste åren har Samtidskonstdagarna genomgått en förändring från en enstaka årlig branschträff till en kontinuerlig dialogprocess.