Samtidskonstdagarna 2022: 9–11 november

Samtidskonstdagarna 2022 – en mötesplats för hela konstbranschen i Sverige!

Efter mer än två år av digitala möten är det äntligen dags att ses fysiskt! På det avslutande dialogtillfället för Samtidskonstdagarna 2022 träffas vi i Stockholm!

Statens konstråd bjuder tillsammans med samarbetspartners in till ett fullspäckat program med samtal och erfarenhetsutbyten, deltagarstyrd agenda, workshopar och studiebesök.

Varmt välkommen att vara med!

Praktisk information

När: 9–11 november 2022 

Var: 9–10 november på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm,
11 november ett skräddarsytt program med workshopar och besök på konstinstitutioner, ateljéföreningar med mera i hela Stockholm

Språk: Svenska   

Avgift: Samtidskonstdagarna 9–11 november 2022 har en deltagaravgift på 800 kr. För konstnärer och konstnärsdrivna organisationer erbjuder vi ett begränsat antal platser till ett reducerat pris på 400 kr

Priset inkluderar luncher och fika på Kulturhuset Stadsteatern den 9–10 november samt middag den 9 november på Statens konstråd

Maxat besöksprogram

Under Samtidskonstdagarna står samtalet och mötet i centrum, och utöver det kommer det hända extra mycket i år:

  • Statens konstråd visar sitt nya hem på Skeppsholmen;
  • Moderna Museet och Magasin III Museum for Contemporary Art bjuder in till specialvisningar av sina utställningar;
  • 11 november arrangerar Statens konstråd tillsammans med konsthallen Mint ett skräddarsytt program med workshopar på Statens kulturråd och Postkodstiftelsen, besök på små och stora konstinstitutioner i Stockholm, guidade visningar och möten med konstnärer i deras ateljéer.

Om ni väljer att stanna i Stockholm över helgen kan ni besöka Gallery Weekend den 12—13 november (arrangeras av Sveriges Galleriförbund och tidskriften Artlover).

Program

Onsdag 9 november

10:30–17:30 på Kulturhuset Stadsteatern

10:30 Ankomst och registrering  

11:00 Välkommen och inledning

En kartläggningsprocess: Samtidskonstfältets olika aktörer och funktioner

12:30 Lunch  

13:30 Workshop: Erfarenheter från konstfältet. Lärande och dialog utifrån olika lyssnarfokus. Här presenterar vi ett urval av ämnesområden. På plats får du välja att delta i ett av dessa samtal.

Emergency Residency: Hanna Isaksson (Resurscentrum för konst Norrbotten) och Theresa Lekberg (koordinator för projektet) om att mobilisera konstbranschen i kri(g)stider. 

Grafikens Hus UTAN VÄGGAR: Nina Beckmann om att jobba mobilt som konstinstitution. 

Triennalen Västernorrland: Sebastian Andersson (konststrateg) och Helena Byström (Konstfrämjandet Västernorrland) berättar om arbetet med att omforma och utveckla en länskonstsalong.  

Petra Johansson (curator) om relationen mellan förmedling och kommunikation med utgångspunkt i Art Inside Outs digitala journal och tidskrift.

Magdalena Malm om att bygga förtroende och förhandla om medfinansiering som fri konstaktör. 

Joanna Sandell (Södertälje konsthall) om att driva förändring som kommunal konsthall trots motgångar. 

18:00–21:00 på Skeppsholmen

18.00 Introduktion till utställningen Nan Goldin, This Will Not End Well på Moderna Museet av curator Fredrik Liew. Efteråt finns möjlighet att se utställningen fram till kl. 19:00.

19:00 Visning och presentation av Statens konstråds nya hem på Skeppsholmen med gemensam middag.  

Vi visar Möt konsten: Coronasamlingen – ett urval av Statens konstråds nyförvärvade verk 2021, videoverket Brakfesten/La Grande Bouffe av Anne Duk Hee Jordan och Pauline Doutreluingne. Verket är en del av Ur himlen ner i jorden, ett offentligt konstprojekt av Statens konstråd i samarbete med Baltic Art Center. 

Torsdag 10 november

08:30–17:30 på Kulturhuset Stadsteatern

08:30 Samtidskonstfältets olika aktörer och funktioner  ett ekosystem

12:30 Lunch  

13:30 Deltagarstyrd agenda

17:30 Transport med buss till Magasin III Museum for Contemporary Art

18:00 Museichef Tessa Praun ger en introduktion till museets nya inriktning. Förhandsvisning av Lawrence Weiner samt ny grupputställning. Du kan även ta del av grupputställningen Valfrändskaper, samt det permanent installerade verket Dawning (1992) av James Turrell. I museets nya referensbibliotek finns verk av Jan Groth, Gabriel OrozcoKristján Gudmundsson och Gunnel Wåhlstrand, samt verket The Fireman (2020) av Oscar Guermouche skapat specifikt för rummet.

Fredag 11 november

08:30–10:00 Workshop på Postkodstiftelsen: Från idé till projekt En workshop om hur du söker stöd och utformar ditt projekt – från idé till projektplan.
Max 30 personer, anmälan görs den 9 november på Kulturhuset Stadsteatern.  

08:30–10:00 Rundabordssamtal  Statens kulturråd om möjligheter att stärka samtidskonstens infrastruktur genom bidrag och andra insatser.
Max 21 personer, anmälan görs den 9 november på Kulturhuset Stadsteatern.

10:30–17:00 Skräddarsytt program curerat av konsthallen Mint med besök på små och stora konstinstitutioner i Stockholm, guidade visningar och möten med konstnärer. Du kan bland annat besöka: Mint, Filmform – The Art Film & Video Archive, Index – The Swedish Contemporary Art Foundation, Carl Eldhs Ateljémuseum, Tensta Konsthall, Marabouparken konsthall, Ateljéföreningen WIP, Ateljéföreningen Turbinen, Konsthall C.

Obs! Programmet uppdateras kontinuerligt och ändringar kan förekomma.

Anmäl dig här!

Här anmäler du dig till Samtidskonstdagarna 2022

Sista anmälningsdag är 28 oktober 2022.

Samtidskonstdagarna 2022

Varje år arrangerar Statens konstråd konferensen Samtidskonstdagarna. Här möts verksamma inom konstfältet vid olika tillfällen under året. Samtidskonstdagarna avslutas i år med fysiska träffar i Stockholm.

Mer om Samtidskonstdagarna 2022