Samtidskonstdagarna 2022

Varje år arrangerar Statens konstråd konferensen Samtidskonstdagarna. Här möts verksamma inom konstfältet vid olika tillfällen under året.

Samtidskonstdagarna är en mötesplats för hela konstbranschen där deltagarna bestämmer vad som är angeläget att prata om. Här har vi möjlighet att träffas, inspirera och lära känna varandra.

Under året anordnar vi tre digitala dialogträffar: 30 mars, 18 maj, 7 oktober och avslutar med en fysisk träff, 9–11 november i Stockholm. Varmt välkommen att vara med!

Om Samtidskonstdagarna

Samtidskonstdagarna ingår i Statens konstråds permanenta uppdrag om att främja samtidskonstens utveckling och spridning med särskilt fokus på att stärka konstaktörer. Samtidskonstdagarna har gått från att vara en årlig branschträff till att bli en kontinuerlig dialogprocess som Statens konstråd anordnar tillsammans med olika aktörer. Programmet är deltagarstyrt för att var och en tillsammans med kollegor skall kunna prata om och arbeta med sina mest angelägna frågor.

Samtidskonstdagarna 2022 är en mötesplats för konstaktörer att lyfta aktuella frågor och prata om samtidskonstens förutsättningar och utvecklingsfrågor i hela landet. För att svara mot bild- och formområdets många olika behov bjuder Statens konstråd in till ett flertal dialoger under 2022.

Gå med i vår Facebook-grupp!

Påbörja samtalet redan nu! Om du är medlem på Facebook skicka en förfrågan om att gå med i gruppen redan nu!

Facebookgruppen för Samtidskonstdagarna

Program

Programmet uppdateras kontinuerligt och ändringar kan förekomma. För att anmäla dig och delta på Samtidskonstdagarna 9–11 november. Läs mer här.

Onsdag 9 november

10:30–17:30 på Kulturhuset Stadsteatern

10:30 Ankomst och registrering  

11:00 Välkommen och inledning

En kartläggningsprocess: Samtidskonstfältets olika aktörer och funktioner

12:30 Lunch  

13:30 Workshop: Erfarenheter från konstfältet. Lärande och dialog utifrån olika lyssnarfokus. Här presenterar vi ett urval av ämnesområden. På plats får du välja att delta i ett av dessa samtal.

Emergency Residency: Hanna Isaksson (Resurscentrum för konst Norrbotten) och Theresa Lekberg (koordinator för projektet) om att mobilisera konstbranschen i kri(g)stider. 

Grafikens Hus UTAN VÄGGAR: Nina Beckmann om att jobba mobilt som konstinstitution. 

Triennalen Västernorrland: Sebastian Andersson (konststrateg) och Helena Byström (Konstfrämjandet Västernorrland) berättar om arbetet med att omforma och utveckla en länskonstsalong.  

Petra Johansson (curator) om relationen mellan förmedling och kommunikation med utgångspunkt i Art Inside Outs digitala journal och tidskrift.

Magdalena Malm om att bygga förtroende och förhandla om medfinansiering som fri konstaktör. 

Joanna Sandell (Södertälje konsthall) om att driva förändring som kommunal konsthall trots motgångar. 

18:00–21:00 på Skeppsholmen

18.00 Introduktion till utställningen Nan Goldin, This Will Not End Well på Moderna Museet av curator Fredrik Liew. Efteråt finns möjlighet att se utställningen fram till kl. 19:00.

19:00 Visning och presentation av Statens konstråds nya hem på Skeppsholmen med gemensam middag.  

Vi visar Möt konsten: Coronasamlingen – ett urval av Statens konstråds nyförvärvade verk 2021, videoverket Brakfesten/La Grande Bouffe av Anne Duk Hee Jordan och Pauline Doutreluingne. Verket är en del av Ur himlen ner i jorden, ett offentligt konstprojekt av Statens konstråd i samarbete med Baltic Art Center. 

Torsdag 10 november

08:30–17:30 på Kulturhuset Stadsteatern

08:30 Samtidskonstfältets olika aktörer och funktioner  ett ekosystem

12:30 Lunch  

13:30 Deltagarstyrd agenda

17:30 Transport med buss till Magasin III Museum for Contemporary Art

18:00 Museichef Tessa Praun ger en introduktion till museets nya inriktning. Förhandsvisning av Lawrence Weiner samt ny grupputställning. Du kan även ta del av grupputställningen Valfrändskaper, samt det permanent installerade verket Dawning (1992) av James Turrell. I museets nya referensbibliotek finns verk av Jan Groth, Gabriel OrozcoKristján Gudmundsson och Gunnel Wåhlstrand, samt verket The Fireman (2020) av Oscar Guermouche skapat specifikt för rummet.

Fredag 11 november

08:30–10:00 Workshop på Postkodstiftelsen: Från idé till projekt En workshop om hur du söker stöd och utformar ditt projekt – från idé till projektplan.
Max 30 personer, anmälan görs den 9 november på Kulturhuset Stadsteatern.  

08:30–10:00 Rundabordssamtal  Statens kulturråd om möjligheter att stärka samtidskonstens infrastruktur genom bidrag och andra insatser.
Max 21 personer, anmälan görs den 9 november på Kulturhuset Stadsteatern.

10:30–17:00 Skräddarsytt program curerat av konsthallen Mint med besök på små och stora konstinstitutioner i Stockholm, guidade visningar och möten med konstnärer. Du kan bland annat besöka: Mint, Filmform – The Art Film & Video Archive, Index – The Swedish Contemporary Art Foundation, Carl Eldhs Ateljémuseum, Tensta Konsthall, Marabouparken konsthall, Ateljéföreningen WIP, Ateljéföreningen Turbinen, Konsthall C.

Årets dialogträffar och samtal inför Samtidskonstdagarna 2022

Nätverk inom konstfältet

Ta del av våra listor för nätverkande med olika aktörer inom konstfältet. Listorna uppdateras kontinuerligt.

Nätverk inom konstfältet
Regionala och interregionala nätverk

FILMER FRÅN TIDIGARE SAMTIDSKONSTDAGAR

Inspireras av tidigare Samtidskonstdagar