Samtidskonstdagarna 2022

Samtidskonstdagarna är en mötesplats för hela konstbranschen där deltagarna bestämmer vad som är angeläget att prata om. Här har vi möjlighet att träffas, inspirera och lära känna varandra.

Under året anordnar vi tre digitala dialogträffar: 30 mars, 18 maj, 7 oktober och avslutar med en fysisk träff, 9–11 november på Kulturhuset i Stockholm. Varmt välkommen att vara med!

Om Samtidskonstdagarna

Samtidskonstdagarna ingår i Statens konstråds permanenta uppdrag om att främja samtidskonstens utveckling och spridning med särskilt fokus på att stärka konstaktörer. Samtidskonstdagarna har gått från att vara en årlig branschträff till att bli en kontinuerlig dialogprocess som Statens konstråd anordnar tillsammans med olika aktörer. Programmet är deltagarstyrt för att var och en tillsammans med kollegor skall kunna prata om och arbeta med sina mest angelägna frågor. Programmet är deltagarstyrt för att var och en tillsammans med kollegor skall kunna prata om och arbeta med sina mest angelägna frågor.

Samtidskonstdagarna 2022 är en mötesplats för konstaktörer att lyfta aktuella frågor och prata om samtidskonstens förutsättningar och utvecklingsfrågor i hela landet. För att svara mot bild- och formområdets många olika behov bjuder Statens konstråd in till ett flertal dialoger under 2022.

Program för Samtidskonstdagarna 9-11 november 2022 i Stockholm kommer inom kort!

Den 9–10 november branschträff på Kulturhuset i Stockholm, den 11 november studiebesök till Stockholmsbaserade konstinstitutioner mm. Mer information kommer.

Gå med i vår Facebook-grupp!

Påbörja samtalet redan nu! Om du är medlem på Facebook skicka en förfrågan om att gå med i gruppen redan nu!

Facebookgruppen för Samtidskonstdagarna

Årets dialogträffar och samtal inför Samtidskonstdagarna 2022

Nätverk inom konstfältet

Ta del av våra listor för nätverkande med olika aktörer inom konstfältet. Listorna uppdateras kontinuerligt.

Nätverk inom konstfältet
Regionala och interregionala nätverk

FILMER FRÅN TIDIGARE SAMTIDSKONSTDAGAR

Inspireras av tidigare Samtidskonstdagar