Samtidskonstdagarna 2018: Föreläsningarna i sin helhet

Under Samtidskonstdagarna i Boden och Luleå 14–16/11 2018 hölls flera intressanta föredrag, bland annat av de internationella gästerna Grégory Castéra och Julie Decker. Här kan du se föredragen filmade i sin helhet.

Om en ny och inkluderande curatorisk metod – Grégory Castéra, grundare av och en av direktörerna för Council

Grégory Castéra är är grundare av och en av direktörerna för Council, ett curator- och stipendieprogram vars drivkraft är övertygelsen om kulturens förändringspotential. Under Samtidskonstdagarna presenterade han en curatorisk metod baserad på långsiktiga ”undersökningar” som sammanför människor och kunskap från kulturen, vetenskapen och civilsamhället, för att öka kunskapen om olika samhällsproblem. Undersökningarna kan leda till utställningar och publika program, där nya arbeten skapas av konstnärer, forskare och aktivister. Presentationen fokuserar på projektet Infinite Ear som har undersökt hur döva och personer med hörselnedsättning integreras i kulturen. Projektet inleddes 2013 i samband med Sharjahbiennalen och presenterades nyligen på Garage Museum of Contemporary Art i Moskva.

Om delad kunskap och vikten av nätverk, allianser och samarbeten – Julie Decker, VD för Anchorage Museum i Alaska

Julie Decker, fil.dr., är VD för Anchorage Museum i Alaska. Under Samtidskonstdagarna talade hon om vikten av nätverk, allianser och samarbeten, från det hyperlokala till den strategiska betydelsen av internationella kopplingar, särskilt i norr. Anchorage Museum arbetar utifrån perspektivet ”delad kunskap” snarare än traditionell silomentalitet (att lagra kunskapen för sig själv) med allt från tvärdisciplinära projekt till långsiktiga samarbeten och Northern Art Network. Framtidsanpassade organisationer välkomnar delandet av idéer och resurser.

Om Generös spets, Eroseffekten och närhetsprincipen – Maria Lind, chef för Tensta konsthall

Maria Lind är curator, skribent och pedagog. Sedan 2011 är hon chef på Tensta konsthall. Med hjälp av en handfull exempel ur Tensta konsthalls verksamhet beskrivs och diskuteras hur konsthallen blivit en ”generös spets”. Den spetsigaste samtidskonsten presenteras och förmedlas på generösa sätt, vilket har väckt uppmärksamhet både när och fjärran. Vi får också veta hur Eroseffekten och närhetsprincipen fungerar.

Om nätverk inom scenkonsten – Ulricha Johnson, verksamhetschef på Scensverige

Ulricha Johnson är verksamhetschef på Scensverige och arbetar aktivt i flera nätverk, både i Sverige och internationellt. Hur ser scenkonstbranschernas nätverksarbete ut? Hur är de internationella och nationella nätverken uppbyggda och av vem? Scensverige är en medlemsorganisation som verkar för att främja den svenska scenkonstens utveckling och utöka de internationella relationerna genom nätverkande, samarbete och idéutbyte samt genom att sprida kunskap och information inom scenkonsten. Scensverige har bl a initierat de internationella nätverken Action Committee for Artists Rights och Proud Performing Arts LGBT+ Workgroup, samt flera nationella nätverk och kommittéer.

 

Se fler filmade föredrag