En grupp människor står och tittar på en rad papper uppklistrade på en tegelvägg.

Samtidskonstdagarna 2022: Dialogträff

Här kan du anmäla dig till Samtidskonstdagarna 2022: Dialogträff 30 mars.

Denna digitala dialogträff är första tillfället för att fortsätta samtalet mellan konstaktörer där vi tar upp aktuella och relevanta frågor, inspirerar varandra och hittar samarbeten. Mötesagendan är deltagarstyrd så att var och en kan se till att, tillsammans med kollegor, prata om och arbeta med sina mest angelägna frågor.

Under pandemin har konstområdets svagheter blivit ännu tydligare och frågan är om krisstöden kom området till gagn. Hur stärker vi konstens ekosystem? Vad är det för strukturer som kan fungera för att utveckla konstområdet? Hur bygger vi samverkan och allianser på olika nivåer som håller?

Några förslag på angelägna frågor från Återstartsutredningen Från Kris till Kraft är: nationell plattform för konstaktörer, stärka stöden till curatoryrket, stärka fria små och medelstora konstaktörer och konstaktörer som är i kommunal regi. I och med att agendan är deltagarstyrd finns det även utrymme för att pröva en idé, presentera något och få återkoppling, be om hjälp att hantera en utmaning eller lyfta en annan angelägen fråga.

Varmt välkomna!

Gemensam dokumentation

Dokumentation från Samtidskonstdagarna 2022 – Dialogträff 30 mars, med fokus på en plattform för bild- och formaktörer.

Gemensam dokumentation

Flera mötesplatser under 2022

Läs mer om årets event och anmäl dig redan nu!
Samtidskonstdagarna 2022