Välkommen in i Förändringsverkstan!

Ett stöd i ditt arbete med komplexa utmaningar och en utbildning i förändringsledarskap och medskapande processer. Förändringsverkstan innehåller fyra digitala lärtillfällen under hösten 2022, med möjlighet till kollegial reflektion och visst arbete i vardagen mellan tillfällena.

Frågor som inspirerat

 • Hur kan vi samarbeta med andra och undvika att fastna i administration och revirtänkande?
 • Hur kan vi forma en medskapande och inkluderande process för arbetet med att ta fram en handlingsplan mot önskade mål, samt driva projektet framåt med tydliga formuleringar?
 • Hur kan vi utveckla vårt nätverk att bli mer relevant för nya medlemmar och samtidigt behålla det som vi som varit med länge har uppskattat?

Detta är exempel på aktuella frågor som inspirerat upplägget för denna utbildning. Inom konstfältet arbetar vi – konstaktörer, tjänstepersoner och organisationer – mycket med dessa så kallade komplexa utmaningar och möjligheter: frågor som karaktäriseras av att det inte finns ett självklart svar eller lösning och att många olika aktörer och perspektiv berörs och behöver vara delaktiga. Ibland även i situationer där de inblandade inte är överens om vare sig slutmål eller förutsättningar.

Vi träffas vid fyra kurstillfällen (via zoom) under hösten

 • Onsdag 14 september, kl 08.30–12.30
 • Onsdag 26 oktober, kl 09.00–12.30
 • Onsdag 30 november, kl 09.00–11.00
 • Onsdag 18 januari, kl 09.00–11.00

Länk till zoom skickas några dagar innan mötet.

Upplägg

Utbildningen är upplagd så att du både får möjlighet att arbeta med dina konkreta frågor och utmaningar, och samtidigt lära dig om olika generella aspekter av utvecklingsarbete. Till exempel:

 • Fördjupad förståelse och strategier för arbete med komplexa utmaningar och initiativ.
 • Verktyg och modeller för processdesign, medskapande organisering och lärande.
 • Ökad medvetenhet kring den egna rollen och påverkan i olika processer.
 • Ett utökat nätverk och gränsöverskridande erfarenhetsutbyte.

Deltagarna kommer att delas in i mindre lärgrupper som träffas mellan kurstillfällena. Kursen är kostnadsfri, men förutsätter en investering i tid och en vilja att utveckla sina sätt att arbeta.

Utbildningen hålls av Kajsa Balkfors och Jesper Hök, som har lång erfarenhet av att själva leda och utbilda om processledning av förändringsinitiativ där medskapande, demokrati, kreativitet och lärande är i centrum. Oftast med fokus på samhällsfrågor där både offentliga verksamheter, idéburna och fristående aktörer samarbetar.

Målgrupp

Förändringsverkstan vänder sig till dig som arbetar med samtidskonst.

Ta med dig en specifik komplex utmaning, process eller initiativ som du är engagerad i eller vill få till. Du kommer få stöd att komma vidare med din utmaningar/initiativ från vardagen. Vi kommer även passa på att dra nytta av våra erfarenheter och generella lärdomar från arbetet med utmaningarna.

Vi hoppas på en blandning av konstaktörer, konstnärer, tjänstepersoner från kommuner och regioner med mera bland deltagarna. Om fler personer från samma nätverk, sammanhang eller initiativ deltar, kan gruppen på detta sätt utveckla både arbetet och en kultur med nya former för samarbete.

Samtidskonstdagarna 2022

Samtidskonstdagarna 2022: 9–11 november ingår inte i utbildningen, men är en plats att lära, öva och fördjupa samarbetet med fler från fältet, och förstås att träffas fysiskt.

Samtidskonstdagarna 2022