Utställning och performance: Plötsligt så händer det!

I utställningen Plötsligt så händer det! sätter konstnären Afrang Nordlöf Malekian nio grafiska blad ur Statens konstråds grafiksamling i dialog med nya verk som bland annat tar sig form av lotter, dikter, ljudverk och en performanceföreställning.

Till utställningen har konstnären arbetat med hur frånvarande perspektiv i samlingen hemsöker arkivet och i förlängningen vår kollektiva historia. Ett spöke går runt i magasinet. Utställningen är ett samarbete med Grafikens Hus.

Performance 17 september

En performanceföreställning som utforskar relationen mellan vinst och förlust när det kommer till kollektiva tillgångar. Som publik bjuds du in till en dramatiserad lottdragning ledd av en skådespelare där du får spela om ett grafiskt blad från konstnärens urval ur Statens konstråds samling. Föreställningen, en interaktiv performance, tar ca 30–35 min.

Maxantal publik per performance: 40 personer
Föreställningen är på svenska.
Dramaturgi: Edwin Safari, Joel Mauricio Isabel Ortiz
Skådespelare: Eva Johansson

Om konstnären

Afrang Nordlöf Malekian är en internationellt verksam konstnär med en masterexamen i fri konst från Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, och the Dutch Art Institute, Arnhem (2022). Han arbetar med historiens obemärkta aktörer och skapare genom att förstå historien som en form av konstruerad dokumentation. En historia som kan realisera oförverkligade drömmar. Konstnären undersöker hur bilder och ord kan återge eller osynliggöra berättelser och hierarkier, som ständigt förskjuts för att ersättas med nya. 

Välkommen!

Datum och tider

  • 5 sept vernissage, utställningen är öppen kl 16.00–19.00
  • 12 sept utställningen är öppen kl 16.00–19.00
  • 17 sept utställningen är öppen kl 11.00–16.00
  • 17 sept performance kl 11.30. Begränsat antal platser (40 st).
  • 17 sept performance kl 14.30. Begränsat antal platser (40 st).
  • 19 sept finissage av utställningen kl 16.00–19.00
    Kl 17.00 visar konstnären Afrang Nordlöf Malekian utställningen.