man som håller upp grafik

Utställning, performance och samtal i samarbete med Grafikens Hus

Statens konstråds samling av grafik och Grafikens Hus grafiska verk skapade för Penninglotteriet under 1990-talet är under lupp när konstnären Afrang Nordlöf Malekian tar sig an frågor om klass, demokrati och drömmar. I ett samarbete mellan Statens konstråd och Grafikens Hus treåriga projekt Samlande tankar/Collecting Thoughts utforskar konstnären grafikens historia som konstnärligt uttryck, såväl som skildrare av samhällsförändringar – i utställning, performance och som deltagare i samtal med öppning 5 september.

Långsiktigt samarbete mellan Statens konstråd och Grafiken Hus

Grafikens Hus och Statens konstråd har inlett ett långsiktigt samarbete inom ramen för projektet Samlande tankar/Collecting Thoughts, som tar avstamp i konstrådets grafiska samling. Sedan hela grafiksamlingen på Grafikens Hus brann upp 2014, har museet arbetat med att bygga upp en ny konstsamling. I processen har Grafikens Hus utgått från frågor om vilken slags konst som väljs ut till en samling och vad vi berättar med dessa verk. Vilka berättelser blir hörda och vilka exkluderas? I Statens konstråds samling finns många dubbletter av grafiska konstverk som nu kan komma fler till del genom utställningar, förmedling och forskningsprojekt genom en överföring av verk till Grafikens Hus.

Utställning & performance

I utställningen Plötsligt så händer det! utgår konstnären Afrang Nordlöf Malekian från lottens historia och sätter ett urval ur Statens konstråds grafiksamling i dialog med en unik uppsättning nya lotter. Idén baseras på Grafikens Hus samarbete med Penninglotteriet under åren 1995–1998. Då togs 75 grafiska konstverk fram för att reproduceras i miniatyr på varje lott. Lotteriet som fenomen, med uppdrag att väcka drömmar och fantasier till liv, blir sedan utgångspunkt för en performance som går att ta del av under Skeppsholmsdagen den 17 september. I utställningen Plötsligt så händer det! kopplar konstnären Afrang Nordlöf Malekians ihop grafik, lottens historia och kapitalisering på människors drömmar. Precis som en vinst eller förlust i ett lotteri kan påverka människors livsöden, låter konstnären publiken bestämma ödet för Statens konstråds grafiska konstverk genom sin performance. Arbetet är en del i Afrang Nordlöf Malekians pågående residens hos Grafikens Hus.

Panelsamtal om grafikens roll idag

Var befinner sig grafiken idag? En konstform som är förkastad av vissa och älskad av andra för sina kollektiva och demokratiska aspekter. Hos Statens konstråd möts konstnärer och sakkunniga från olika generationer för att diskutera frågan under öppningskvällen 5 september. Panelsamtalet modereras av Macarena Dusant, processledare och curator för Samlande tankar/Collecting Thoughts på Grafikens Hus och Annika Enqvist, curator och programansvarig, på Statens konstråd.

Datum och tider för utställning, performance och samtal

  • 5 sept utställningen är öppen 16:00–19.00
  • 5 sept samtal ”Var befinner sig grafiken idag” kl 17:00
  • 12 sept utställningen är öppen 16:00–19.00
  • 19 sept utställningen är öppen 16:00–19.00

Skeppsholmsdagen 17 september

Utställningen är öppen kl 16:00–19.00
Performance kl 11.30 och 14.30