Bild på musiker och publik i ett mörkt rum

Maria W Horn ”Aether”

Ljus strålar ut i mörkret, pulserande i olika färger och det låter från fönstren på bottenvåningen hos Statens konstråd. Under tio dagar kommer byggnaden Kasern II till liv i Maria W Horns Aether, en audiovisuell komposition för ljus, brasstrio och syntes.

Verket består av två delar, installation och framförande, och utgår från platsens historia och Pär Bromans Eter – ett verk från 1992 som finns i portalen vid byggnadens entré. Kasern II, byggnaden Statens konstråd har sina lokaler i, var länge en kasern för båtsmännen som verkade på Skeppsholmen.

Det audiovisuella stycket framförs vid ett antal tillfällen ihop med en noterad komposition för brasstrio, vars klanger kompletterar och utökar de elektroniska och tillsammans tar oss med på en resa i bortom tid och rum.

”Aether” av Maria W Horn är ett audiovisuellt verk – en komposition för ljus, brasstrio och syntes. Verket har utvecklats unikt för Statens konstråds nya publika hemvist i byggnaden Kasern II på Skeppsholmen i Stockholm.

Torsdag 23 februari och fredag 24 februari kan du uppleva ”Aether” utomhus vid Statens konstråd, kl 16-21.

Fri entré och öppet för alla!

Var och när kan du uppleva Aether

På Statens konstråd, Svensksundsvägen 11A, Skeppsholmen. 16–24 februari. Verket går att besöka inomhus måndag till fredag kl. 16.00–18.00, men du kan också uppleva verket utomhus dagligen mellan kl. 16.00–21.00. Fri entré och öppet för alla!

Framföranden med musiker är planerade:  

Torsdag 16/2: kl. 18.00 och 19.00
Fredag 17/2: kl. 17.00
Tisdag 21/2: kl. 19.00
Onsdag 22/2: kl. 18.00

 

Hållpunkter 22 februari

16.00 Dörrarna öppnas. Upplev ”Aether” inomhus och utomhus. Besök ”Konsten i maktens korridorer” på plan 5.
18.00 Musikframförande i ”Aether” (ca 25 minuter).
19.00 Vi stänger dörrarna till ”Konsten i maktens korridorer” på plan 5.

21.00. ”Aether” kan upplevas utomhus fram till kl 21. Sista tillfället är 24 februari.

På plan 5 visar vi just nu ”Konsten i maktens korridorer” – ett exklusivt urval om 32 verk som ingår i den kollektion som kommer att placeras i Regeringskansliets lokaler. Verken visas på tisdagar till och med 25 april, men idag kan du besöka ”Konsten i maktens korridorer” i samband med att vi håller öppet för AetherSe övriga publika program i samband med ”Konsten i maktens korridorer” i kalendariet 

Varmt välkomna!

Om konstnären och om konstverket

Maria W Horn är utbildad tonsättare i elektroakustisk komposition som de senaste åren utökat akustiska instrument med elektroniska hjälpmedel.

Aether av Maria W Horn är ett nytt audiovisuellt verk som uruppförs 16 februari, som ett av fem olika tillfällen. Verket har utvecklats unikt för Statens konstråds nya publika hemvist i byggnaden Kasern II på Skeppsholmen i Stockholm.

Musiker: Ivo Nilsson, Tobias Wiklund, Sami Al Fakir och Emil Strandberg
Applikation för ljusstyrning: David Granström