En abstrakt bild i blå toner föreställande molnformationer.

Två konstnärer och en konstnärsduo gör konstverk till Göteborgs universitet

Konstnärsduon Allora & Calzadilla, Daniel Steegmann Mangrané och Hanna Ljungh ska göra var sitt integrerat konstverk till den nya byggnaden Natrium på Göteborgs universitet. Det är resultatet av den upphandling som publicerades i våras. Upphandlingen är ett samarbete med Akademiska Hus.

Byggnaden Natrium, som uppförs och ägs av Akademiska Hus, ska samla delar av Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet på en gemensam plats. Under våren 2020 annonserades upphandlingen. 198 intresseanmälningar kom in och bland dem valdes nio konstnärskap ut till nästa steg. Samrådsgruppen kom slutligen fram till tre vinnande konstnärskap: konstnärsduon Allora & Calzadilla, Daniel Steegmann Mangrané och Hanna Ljungh.

I samrådsgruppen sitter representanter från Naturvetenskapliga fakulteten, Statens konstråd, Akademiska Hus och arkitekterna som ritat huset, Kanozi Arkitekter, med. Samrådsgruppens uppdrag är att ta fram underlag och förutsättningar för konsten.

Konstnärsduon Allora & Calzadilla har mångsidig tidigare erfarenhet av storskaliga konstinstallationer. Samrådsgruppen fastnade också för det lekfulla inslaget i Allora & Calzadillas konstnärskap: ”Med humor, lekfullhet och en unik berättarkonst, lyfter konstnärsduon komplexa frågeställningar som även den curatoriella visionen adresserar, till exempel hur vi kan leva tillsammans med flera livsformer.”

Daniel Steegmann Managré har erfarenhet av att gestalta och binda samman inomhus- och utomhusmiljöer, i såväl liten som stor skala. Han är dessutom utbildad biolog och konstnär, vilket direkt kopplar konstnärskapet till forskningen och utbildningen som ska bedrivas i Natrium och ger bra förutsättningar för gestaltning i gränssnittet mellan konst och vetenskap.

Hanna Ljunghs konstnärskap är väl förankrat i de ämnesområden som främst kommer att bedrivas i Natrium: kemi, molekylärbiologi, biologi, miljövetenskap och marina vetenskaper. Ljungh undersöker bland annat människokroppens kemiska beståndsdelar och hur dessa är sammanflätade med natur, industri, teknologi och andra samhällsfenomen.

– Naturvetenskapen och konsten har grundläggande roller i processen i att omdefiniera hur vi förstår livet. I Natrium har konstnärerna Allora & Calzadilla, Daniel Steegmann Mangrané och Hanna Ljungh möjligheten att bidra med nya perspektiv på de komplexa kopplingarna mellan miljö, livsformer och materia, säger Alba Baeza, curator på Statens konstråd.

Upphandlingen är en del av det samarbetsavtal som Statens konstråd och Akademiska Hus ingick 2019. Tanken med samarbetsavtalet är att den konstnärliga gestaltningen ska komma in tidigt i planerings- och byggprocessen och att en större del av budgeten avsätts för konst i byggnaden. Genom att arkitekter, konstnärer och lokalplanerare arbetar tillsammans från början av byggprocessen skapas stora mervärden.

– Genom att involvera konstnärer och kuratorer redan från början öppnar vi upp för oväntade infallsvinklar och lösningar på hur miljöerna kan gestaltas. Med mer konst på campus Medicinareberget vill vi inspirera alla som vistas där till nya perspektiv och tankar, säger Catarina Fritz, ekonomi- och finansdirektör och vice vd, Akademiska Hus.

Natrium står klar för inflyttning 2023.