Tankens kraft och stenformationer i Björneborg

Enligt vissa trosföreställningar bildas kraftplatser då många människors tankar riktas mot en speciell punkt. Ibland har kraftplatser formen av stenarrangemang. Genom det nya offentliga konstverket Jag väntar under stjärnorna, som invigs 16 maj, anknyter konstnären Ulrika Sparre till denna historiska företeelse och frågar sig om det kan vara så att människorna, musiken och artisterna som vistats i Björneborg Folkets Park faktiskt har laddat denna plats med en säregen kraft.

I Björneborg Folkets Park samlas människor varje sommar för att uppleva musik, dans och mat eller för att visa upp sina motorfordon på bilträffar. Men platsen har varit en samlingspunkt längre än så. Här finns till exempel en ceremoniplats, i folkmun kallad Stenkyrkan, bestående av tre rektangulära stenblock som i början av 1800-talet placerades ut av den dåvarande bruksägaren Nordenfeldt. Stenarna utgjorde ett enkelt altare för andakt om söndagarna. Nordenfeldt ansökte hos biskopen om att få uppföra en kyrka på denna plats men fick avslag då Björneborg, liksom andra bruksorter vid denna tid, ansågs vara för socialistiskt för kyrkan. Senare uppstod arbetarrörelsens folkpark på just denna plats.

I entrén till Björneborg Folkets Park har en sten ställt sig i vägen, med ett synligt ingraverat budskap: Jag väntar under stjärnorna. Konstnären Ulrika Sparre har utgått från platsens betydelse genom tiderna, en samlingspunkt för allt från ceremonier och andakt till dagens mer uppsluppna dans- och musikträffar. När mörkret faller på och parken är stängd för besökare, riktas UV-lampor mot verket som laddats med fluorescerande färg och får stenen att lysa. Som om den fått liv och vill påminna förbipasserande om den här platsens kraft.

Konstprojektet är ett samarbete mellan Björneborg Folkets Park, Riksorganisationen Folkets Hus och Parker och Statens konstråd. Tre nya offentliga konstverk i tre olika folkparker producerades av Statens konstråd under 2020–2022. Verken finns nu i Heby Folkets Park i Uppland, Björneborg Folkets Park i Värmland och Huskvarna Folkets Park i Småland. Curatorer är Joanna Zawieja, Elena Jarl och Annika Enqvist från Statens konstråd.

Om Ulrika Sparre

Ulrika Sparre är född i Stockholm 1974. Hon är verksam i Stockholm och arbetar med installation, ljud, fotografi, skulptur, film och performance. I sitt konstnärliga arbete intresserar Ulrika Sparre sig för behovet av existentiella frågeställningar i vårt sekulära samhälle. Hon undersöker skapandet av tro och identitet samt uppkomsten av olika subkulturer och trossystem. Hon är utbildad på Konstfack och Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam. Hon har tidigare ställt ut på bland annat Artipelag, Index Foundation och Reykjavik Art Museum.

Jag väntar under stjärnorna invigs 16 maj

Välkommen på invigning av Jag väntar under stjärnorna i Björneborgs Folkets Park.

Tid? 12.00–14.00. Invigning för press och allmänhet.

Vad? Det bjuds på lunch och konstnären är på plats. Tal av Paula Hoffmann, konstansvarig på riksorganisationen Folkets Hus och Parker, och Anders Larsson, verksamhetsledare på Björneborg Folkets Park. Konstnärssamtal mellan Ulrika Sparre och Statens konstråds curatorer Annika Enqvist och Joanna Zawieja. Avslutning med festlig fika, sötsaker, saft och kaffe mm. Folkparken håller öppet stånden i parken.

Plats? Björneborgs Folkets Park.

Skolworkshop och utställning dagen innan invigningen 15 maj

En workshop med skolans elever FK–ÅK 6 utvecklas av Ulrika Sparre i dialog med Statens konstråd och hålls den 15 maj ca 08.30–11.30 samt ca 13.00–15.00. Press är välkommen, föranmälan krävs.