man som köper in konst

Statens konstråd upphandlar konstkonsulter för perioden 2024–2028

Statens konstråds konstkonsulterna har huvudansvar för att genomföra konstkollektioner och inköp i några av Sveriges 21 regioner. Som konstkonsult har du en bakgrund som konstnär, konstvetare, curator eller arkitekt med flerårig dokumenterad erfarenhet av att placera och curatera konst i olika offentliga miljöer och verksamheter.

Om konstkollektionerna

Statliga myndigheter kan genom Statens konstråd ansöka om konstkollektioner till byggnader och miljöer med statlig verksamhet. Årligen produceras på så sätt cirka 70 konstkollektioner i samband med att myndigheter byter eller förändrar lokaler och verksamheter. Dessa konstansökningar genomförs av konstkonsulterna på beställning av Statens konstråd.

Om uppdraget som konstkonsult

Konstkonsulterna är totalt 5-7 personer. Uppdraget som konstkonsult kräver nära kontakter med kansliet i Stockholm, arbete på konstlagret i Tumba och resor till statliga myndigheter i de regioner som anbudet avser, men även resor till myndigheter i andra delar av Sverige. I vissa fall även resor till Sveriges ambassader utomlands. Du tilldelas konstansökningar efter Statens konstråds beslutsmöten som äger rum cirka 4 gånger per år.

Om Statens konstråd

Statens konstråd är en statlig myndighet med drygt tjugo anställda. Verksamheten sker i hela landet och spänner över permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer till konstkollektioner för statliga myndigheter, programverksamhet och förmedling samt vård och förvaltning av statlig offentlig konst.

Anbud för rollen som konstkonsult 2024–2028

Det nu utlysta uppdraget avser en avtalsperiod om fyra (4) år, cirka januari 2024 – januari 2028.
Sista anbudsdag 2023-10-20

Läs mer om upphandlingen via knappen nedan.