Statens konstråds byggnad på Skeppsholmen

Statens konstråd söker konstenhetschef, samlingsintendent och ekonom

Statens konstråd utlyser nu tre tjänster: chef för konstenheten, en nyinrättad tjänst som samlingsintendent och en ekonom.

 

Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Vi producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer, engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i Sverige och utomlands. Statens konstråd har också en samling som innehåller ca 100 000 konstverk som är placerade på arbetsplatser runt om i landet.

Vi utlyser nu tre tjänster: Chef för konstenheten, som kan leda och samordna arbetet med konstnärliga utvecklingsprojekt i hela landet, en nyinrättad tjänst som samlingsintendent som bland annat ska stärka Statens konstråds arbete med samlingsförvaltning, konstkollektioner och konstförvärv. Vi söker även en ekonom med erfarenhet av ekonomiadministration och controllerfunktioner.

Här hittar du mer information om de tre olika tjänsterna