Penter skulptur

Statens konstråd presenterar konst från Sverige i Europaparlamentet

Regeringen ger Statens konstråd i uppdrag att arrangera en konstutställning i Europaparlamentet i Bryssel i samband med Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd. 

Sverige är ordförande i EU:s ministerråd 1 januari–30 juni 2023. Under den perioden vill regeringen synliggöra ordförandeskapet genom profilering och gestaltning av rådsarbetsbyggnaderna i Bryssel. Sverige får precis som alla tidigare ordförandeländer även möjligheten att presentera konst i Europaparlamentet.