kvinnor sitter runt ett stort bord och pratar

Statens konstråd har köpt Anna Odells verk ”Rekonstruktion – Psyket”

Anna Odells videoinstallation Rekonstruktion – Psyket (2024) har fått stor uppmärksamhet sedan det ställdes ut på Cecilia Hillström Gallery i början av året. Nu har Statens konstråd förvärvat verket som ska ingå i Statens offentliga konstsamling.

I filmen Rekonstruktion – Psyket använder sig Anna Odell av sina egna patienterfarenheter som samtidigt skapar en igenkänning för många som själva eller genom sina anhöriga haft kontakter med psykiatrin.

Under 1990-talet vårdades Anna Odell på en sluten psykiatrisk avdelning där en vårdare och hon inledde en relation. Något senare föddes deras gemensamma barn. Sedan verket först visades i januari har det fått enorm medial uppmärksamhet och hyllats av konstkritiker.

Verket ska installeras i en universitetsmiljö där unga vistas

Statens konstråd förvärvar nu ett av de fem exemplar som finns med avsikten att det ska installeras i en universitetsmiljö med många unga människor.

– Anna Odells verk tar upp allmänmänskliga etiska frågor och moraliska dilemman i vår samtid, säger Henrik Orrje, vikarierande direktör på Statens konstråd. Att vi nu kan förvärva verket till Statens konstsamling gör det möjligt att fler kan se konstverket och ta del av dess starkt gestaltade och komplexa berättelse.

Om Anna Odell

Anna Odell blev känd för allmänheten med sitt verk Okänd, kvinna 2009–349701 (2009) som var hennes examensarbete från Konstfack. Även då hade hon sitt eget liv och sina egna erfarenheter av psykiatrisk vård som utgångspunkt.  Därefter kom de uppmärksammade och prisbelönat långfilmerna Återträffen och X&Y.  Samtliga verk har undersökt den svenska psykiatrin. Rekonstruktion – Psyket kom till under hösten 2023 när Anna Odell var artist-in-residence vid Centrum för medicinsk humaniora vid Uppsala universitet, centrets första residerande konstnär. Just nu visas Anna Odells verk på Uppsala konstmuseum. Hon har en masterexamen från Konstfack (2010) och från Kungliga Konsthögskolan (2012).

Om Statens konstråd

Statens konstråd verkar för att konst ska vara tillgänglig och nyskapande där vi lever, arbetar och bor. Vi skapar och förvaltar framtidens kulturarv genom vårt arbete med att producera offentlig konst och förvärva konst till statens konstsamling. Genom vår verksamhet kan hundratusentals människor varje dag ta del av konstens olika uttryck.